มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบป้องกันโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608190

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบป้องกันโควิด

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.33 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากบริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท ต่อไป

11 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องป้องกันเชื้อโรค Space Air FO จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท จากคณะกรรมการร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ(ครม.กภช) โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวนิช ประธานคณะกรรมการ (ครม.กภช) และนางสาวนภาพร รุ่งเรือง คณะกรรมการ(ครม.กภช) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), รศ.ดร.นพ กำพล ศรีวัฒนากูล

นอกจากแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมอบในครั้งนี้ พลเอกณพล บุญทับพลเอก รองสมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่9 , ดร.หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , คุณอัศวิน โรมประเสริฐ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ , น.ส.สคราญ นิ่มศรีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลรังสิต และ พยาบาลจิตอาสา และจิตอาสาสถาบัน GTO จำนวน 20 ท่านและพยาบาลจิตอาสา

ด้าน นางสาวนภาพร รุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 ว่า เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทได้ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้ก็อยากจะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มอบ Space Air Fo ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ กว่า 2,000 เครื่องแล้ว “ที่ผ่านมาบริษัททำกิจการเพื่อสังคมมาโดยตลอด เริ่มต้นจากการต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอากาศไม่ว่าปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง หรือ PM2.5 และปัญหาการระบาดของเชื้อโรค จึงผลิตนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จำหน่ายให้ประชาชนในราคายุติธรรม และเมื่อมีผลกำไรก็คืนกลับไปช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมมือกับคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ (ครม.กภช) ซึ่งมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติต่างๆ ให้กับประเทศมาโดยตลอด”

​“ในครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 ในฐานะผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤต จึงได้เข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่อง Space Air F0 เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท”

​“เราต้องการให้ผู้ที่อยู่หน้าด่านมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็จะกระทบเป็นวงกว้าง และบุคลากรเหล่านี้ได้เสียสละ ทำงานได้ไม่ได้หยุดพักมาโดยตลอด จึงต้องการมอบความปลอดภัยให้บุคลากรเหล่านี้”

“สำหรับ Space air fo เครื่องผลิตไอออนลบ เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี เข้าด้วยกันคือ ไอออนลบ และไฟฟ้าสถิต สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าไอออนลบในปริมาณ 50,000 ไอออนขึ้นไป สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ Space Air FO สามารถผลิตไอออนลบได้ในปริมาณมากกว่า 20 ล้านไอออนต่อวินาที และทำงานคู่กับระบบไฟฟ้าสถิตซึ่งควบคุมไอออนให้ปล่อยอย่างมีทิศทางแน่นอน ปกป้องเฉพาะโซนการติดเชื้อ ตา จมูก ปาก ในระยะ 1 ฟุต เฉพาะส่วนบุคคล เหมือนเรามีครอบแก้วของนักบินอวกาศติดตัว และยังทำให้ตัวผู้สวมใส่เป็นกราวด์ ทำให้ผลักเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายออกไป”

“เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้จริง เพราะมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าทางด้านวิศวกรรมได้พิสูจน์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจวัด ก็พบว่าช่วยป้องกันเชื้อโรคได้จริง และทางชีววิทยาที่ได้ทดสอบว่าไอออนลบ ไฟฟ้าสถิตสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้จริง ซึ่งคณะกรรมการครม.กภช. ได้มอบเครื่องตั้งแต่โควิดระบาดระรอกแรก โดยรวมไม่ต่ำกว่า 2,000 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลหลายที่ และสภาพยาบาลแห่งประเทศไทย “ผลตอบรับจากผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคลากรทางแพทย์และประชาชนได้ผลดีมาก อย่างกรณีที่เราได้มอบ Space Air FO ให้กับทางโรงพยาบาลเด็ก และทางผู้ปกครองเด็กที่จะต้องมาดูแลเด็กที่ป่วยโควิดสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเด็ก โดยประมาณ 10-21 วัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือไม่มีการติดเชื้อในทุกราย ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลเด็กได้ให้ความสนใจต่อการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่”

​“เราจึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด ซึ่งเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักบริษัทมากกว่าผลประกอบการ และเมื่อมีผลประการเราก็มุ่งที่จะนำกลับไปตอบแทนสังคม เราทำมาโดยตลอดและจะทำต่อไป”

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s