วัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 ทำบุญปล่อยปลาสู้โควิด ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608155

วัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 ทำบุญปล่อยปลาสู้โควิด ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

วิกฤตโรคระบาดโควิดทำให้คนส่วนหนึ่งตกงาน ขาดรายได้ ขาดอาหารการกิน คนไทยจำนวนมากต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมในชนบทปลูกข้าวหากุ้งหอยปูปลากินกันตามที่เคยทำมาในอดีต แต่ปลาในแม่น้ำลำคลองและทุ่งนาในปัจจุบันลดน้อยลงเพราะมีคนจับกันมากโดยใช้อุปกรณ์จับปลาที่ทันสมัย ทั้งยังโดนยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากอีกด้วย จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ ซึ่งถึงแม้กรมประมงจะได้ดำเนินการตามงบประมาณที่มีไม่มากนักไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และยังมีพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็ม ให้ปลากุ้งปูเจริญเติบโตตามธรรมชาติอีกมากมายทั่วประเทศ

สัตว์บกส่วนใหญ่ออกลูกปีละไม่กี่ตัวแต่สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปูนั้น หากปล่อยให้โตในธรรมชาติจะเหลือเพียงไม่กี่ตัว เพราะจะถูกสัตว์อื่นจับกินเป็นอาหารตั้งแต่ตัวเล็ก แต่หากใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมและเลี้ยงอนุบาลจนตัวโตกว่าหนึ่งนิ้ว จะมีอัตราการรอดเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ส่งเสริมการปล่อยกุ้งปูปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กศน. สำนักงานการอาชีวศึกษาลูกเสือ กลุ่ม วศ 03 และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ศิษย์เก่าวัฒนา รุ่น 92 ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่เกิดใน พ.ศ.2492 อาทิ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ผาณิต พูนศิริวงศ์, อ.ดวงใจ ตั้งสง่า, ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู, ภาวิไล บุราวาศ, ฆรณี เทียนไทยพาครอบครัวและลูก-หลานมาร่วมกันทำบุญปล่อยปลา โดยบริจาคเงิน 1 แสนบาท ทำบุญปล่อยปลาครั้งใหญ่ ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี และแหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งมีทั้งปลาตัวเล็กตัวน้อย เพื่อขยายพันธุ์ปลาให้ออกลูกหลานเป็นอาหารและรายได้ของคนยากจนและผู้ประสบภัยโควิดต่อไป โดยมี ดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด เป็นผู้จัดหาปลามาให้ชาววัฒนาได้ร่วมกันปล่อยปลาในครั้งนี้อย่างสุขใจ

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ภายในอุทยานตกแต่งอย่างสวยงาม มีทั้งสระน้ำและต้นไม้ร่มรื่น มีอาคารงดงามอย่าง “วิมานสราญนวมินทร์” เป็นอาคารพลับพลาโถง ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีศาลาจตุรมุขงดงามสามหลังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้น้ำ ไม้ชายน้ำ พืชสวนชนิดต่างๆ ไว้บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ใครอยากทำบุญพักผ่อนหย่อนใจ เริ่มต้นชีวิตที่ดีๆ หลังโควิด วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นอีกวัดที่ไม่ควรพลาด นอกจากทำบุญ สุขกาย สุขใจแล้วยังมีศิลปะให้ชวนน่ามองอีกด้วย

ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี และเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดหน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงในเขื่อน และแจกให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าชมเชยและสนับสนุนอย่างยิ่ง ได้มีการเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ปล่อยปลากระโห้ ปลาตะเพียน และปลาหมอไทย บึงวารีภิรมย์และบึงหนองบอน กทม. ปล่อยปลาสลิด เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี ปล่อยปลาตะเพียนและปลายี่สก เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ปล่อยปลากดคัง และปลากระแห เขื่อนบางลาง ยะลา ปล่อยปลาตะเพียน และปลาบึก เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ปล่อยปลาสลิด และปลาหมอไทย ป่าชายเลน สมุทรสาครปล่อยปูทะเล และปูม้า แม่น้ำชุมพร ปล่อยปลานวลจันทร์ทะเล หากรัฐบาลสามารถจัดเงินสนับสนุนให้ กรมประมง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ อบจ. อบต. ต่างๆ ช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทำบุญปล่อยปลาฉลองวันเกิด วันก่อตั้งบริษัท หรือวันสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณปลาเป็นอาหารและรายได้ของคนยากจนและผู้ประสบภัยโควิดจำนวนมากต่อไป โดยสามารถซื้อพันธุ์ปลาได้จากสถานีประมง หรือร้านขายพันธุ์ปลาเอกชนตามจังหวัดต่างๆ อาทิ พุทธรักษาฟาร์มปลา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ป้าหมู 089-8085436, ปลาปล่อยสุขใจ ตลาดเทเวศร์ คุณเจมส์ 092-9590190, 089-6844998, ตาสียายสา พันธุ์ปลา ขอนแก่น คุณอ้อม 089-4223822, พันธุ์ปลานิพนธ์ อุบลราชธานี 098-4870926 และ โจ พันธุ์ปลา นครสวรรค์ (ส่งทั่วประเทศ) 081-6059736อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด กับสามศิษย์เก่า วว.รุ่น 92 ฆรณี เทียนไทย, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด กับสามศิษย์เก่า วว.รุ่น 92 ฆรณี เทียนไทย, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯครอบครัว ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯ กับลูกชาย ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ และหลานๆครอบครัว ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯ กับลูกชาย ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ และหลานๆศิษย์เก่าวัฒนา รุ่น 92 ชวนกันมาทำบุญปล่อยปลา ยุพยง นิ่มสมบุญ, ชุติมา
พงษ์เลื่องธรรม, จิราพร เชมนะสิริ, นลินี คณิวิชาภรณ์, ดวงเนตร พงษ์ไพโรจน์
กับลูกสาว ภาวรี, สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ฮิลตัน, อ.ดวงใจ ตั้งสง่า,
ภาวิไล บุราวาศ, แววตา อัมพรายน์, ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู, รศ.ทรรศนียา
ศักดิ์ดี, ฉวีวรรณ ช่างต่อ, ฆรณี เทียนไทย, ดร.นันทิดา คำทอง, ดร.คุณหญิงกษมา
วรวรรณฯ และลูกๆ หลาน ก็มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยศิษย์เก่าวัฒนา รุ่น 92 ชวนกันมาทำบุญปล่อยปลา ยุพยง นิ่มสมบุญ, ชุติมา พงษ์เลื่องธรรม, จิราพร เชมนะสิริ, นลินี คณิวิชาภรณ์, ดวงเนตร พงษ์ไพโรจน์ กับลูกสาว ภาวรี, สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ฮิลตัน, อ.ดวงใจ ตั้งสง่า, ภาวิไล บุราวาศ, แววตา อัมพรายน์, ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู, รศ.ทรรศนียา ศักดิ์ดี, ฉวีวรรณ ช่างต่อ, ฆรณี เทียนไทย, ดร.นันทิดา คำทอง, ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯ และลูกๆ หลาน ก็มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยวาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ์ เกี่ยวก้อยกันมาร่วมทำบุญปล่อยปลาแบบ New Normalวาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ์ เกี่ยวก้อยกันมาร่วมทำบุญปล่อยปลาแบบ New Normalดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด พร้อมด้วย สายสัมพันธ์
สุวรรณประทีป ฮิลตัน, นลินี คณิวิชาภรณ์, ดร.นันทิดา คำทอง, อ.ดวงใจ
ตั้งสง่า, ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯ, ฆรณี เทียนไทย และ ฉวีวรรณ ช่างต่อดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด พร้อมด้วย สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ฮิลตัน, นลินี คณิวิชาภรณ์, ดร.นันทิดา คำทอง, อ.ดวงใจ ตั้งสง่า, ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณฯ, ฆรณี เทียนไทย และ ฉวีวรรณ ช่างต่อหน้าศาลาจตุรมุขที่งดงาม ภาวิไล บุราวาศ, แววตา อัมพรายน์ และ ยศวดี บุณยเกียรติ เก็บภาพสวยๆหน้าศาลาจตุรมุขที่งดงาม ภาวิไล บุราวาศ, แววตา อัมพรายน์ และ ยศวดี บุณยเกียรติ เก็บภาพสวยๆดวงเนตร พงษ์ไพโรจน์ กับลูกสาวและหลาน

ดวงเนตร พงษ์ไพโรจน์ กับลูกสาวและหลานบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปล่อยปลาของศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดช่วยกันปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนจำนวนมากบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันบรรยากาศการปล่อยปลาของชาววัฒนาวิทยาลัย รุ่น 92 พร้อมด้วยลูก-หลานช่วยกันปล่อยปลาน้อยใหญ่ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสุขใจในการทำบุญครั้งนี้ร่วมกันดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด, นพพร มากคงแก้ว พร้อมด้วย ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด, นพพร มากคงแก้ว พร้อมด้วย ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s