‘ศาลาเฉลิมกรุง’มอบเงินจากคอนเสิร์ตการกุศล ให้โรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607869

‘ศาลาเฉลิมกรุง’มอบเงินจากคอนเสิร์ตการกุศล  ให้โรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษา

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วย ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์, อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), รวิวรรณ จินดา, ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์,กตธิป อัครวิกรัย และ ขวัญกมล กิจประสาน ร่วมมอบเงินบริจาคจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล“The Glory of Love” 60 ปี ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินโดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการ และ รจนา พวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะครูและเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมรับมอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์นฤมล ล้อมทอง กก.ผจก.โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วย ครูเอก จิระชัย
กุลละวณิชย์, อ.วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ), รวิวรรณ จินดา, ภาสกรณ์
รุ่งเรืองเดชาภัทร์, กตธิป อัครวิกรัย และ ขวัญกมล กิจประสาน ร่วมมอบเงินบริจาค
มี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ., รจนา พวงทอง รองผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
พร้อมคณะครู และเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน เป็นผู้รับมอบนฤมล ล้อมทอง กก.ผจก.โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วย ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์, อ.วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ), รวิวรรณ จินดา, ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์, กตธิป อัครวิกรัย และ ขวัญกมล กิจประสาน ร่วมมอบเงินบริจาค มี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ., รจนา พวงทอง รองผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ พร้อมคณะครู และเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s