ศุลกากรท่าเรือฯน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จัดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608595

ศุลกากรท่าเรือฯน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จัดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.23 น.

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมของทุกปีนางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ ผู้อำนวยการส่วนบริการ 1 ร่วมกันเปิดเผยว่า ทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และมอบอาหารให้ประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์ฯกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลและกรมศุลกากรที่ให้ข้าราชการน้อมนำพระราชดำริโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” อันเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ใดๆให้กับสังคม และประชาชน ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสนองตามพระบรมราโชบายและพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้พวกเราข้าราชการมาโดยตลอด

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่านายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ต่างเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการให้บริการประชาชนด้วยใจ โดยผ่านโครงการ CSR สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่นมอบอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากากฯ ให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือการเปิดรับชำระฯตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงกิจกรรมในวันนี้ที่ได้ร่วมกันทำความดีในฐานะจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 และสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s