หนังสือเด่น : เคล็ดลับแห่งความร่ำรวย ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คงเนื้อหาเดิม เพิ่มสิ่งใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607734

หนังสือเด่น : เคล็ดลับแห่งความร่ำรวย ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คงเนื้อหาเดิม เพิ่มสิ่งใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือ คิดแล้วรวย (Think & Grow Rich) ของ นโปเลียน ฮิลล์ มียอดขายกว่า 60 ล้านเล่มทั่วโลก ได้รับการแปลครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2510 จนถึงปัจจุบัน คิดแล้วรวย สู่ศตวรรษที่ 21  ที่เรียบเรียงโดยคุณกมล แสงทองศรีกมล ก็ยังคงเป็นหนังสือที่ขายดีและทรงคุณค่า เพราะเป็นหนังสือที่เรียกว่ามีปรัชญาแห่งความสำเร็จแล้ว ที่สามารถศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล

หนังสือเล่มนี้มีต้นกำเนิดจากที่นโปเลียนฮิลล์ ซึ่งมีอาชีพนักเขียนในนิตยสาร Bob Taylor’s ได้ไปสัมภาษณ์ แอนดรูว์ คาร์เนกี มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกัน ซึ่งคาร์เนกีประทับใจในตัวฮิลล์มากจึงได้เสนองานให้เขาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ 500 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลความสำเร็จและนำมาวิจัย และ  ทำขึ้นมาเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ และกลายเป็นหนังสือเล่มนี้  ซึ่งหลักการดังกล่าว ก็ได้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับผู้คนนับล้านคนทั่วโลก จึงอาจจะพูดได้ว่าทั้งนโปเลียน ฮิลล์ และ หนังสือคิดแล้วรวย ได้ร่วมกันสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมากมายกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์  ในเนื้อหากล่าวถึงหลักแห่งความสำเร็จมีอยู่ 13 ประการ ซึ่งในการอ่านให้ได้ผลนั้น ต้องอ่านเรียงลำดับจากบทต้นๆไปท้ายบท เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แนวคิดหนึ่งอาจไปปรากฏอยู่อีกบทหนึ่ง ผู้อ่านจึงต้องอ่านทำความเข้าใจแต่ละบทก่อน และพิจารณาทุกตัวอักษร ทุกไอเดีย ทำความเข้าใจทุกแนวคิด

เริ่มต้นบทแรก ฮิลล์ได้พูดถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ ที่นี้หมายถึงการทำเงินและสร้างความร่ำรวยกับผู้คน วิธีการใช้เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จ รายนามบุคคลที่สำเร็จจากเคล็ดลับนี้ พูดถึงความทรงอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้และฮิลล์ ที่ได้สร้างเศรษฐีใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายกว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์  ต่อมาเป็นหลักแห่งความสำเร็จ ร่ำรวย13 ประการ อาทิ ข้อ 1 พูดถึงพลังความคิด การที่เราจะร่ำรวยได้นั้น ต้องมาจากความคิดที่มุ่งมั่นและตั้ง ปณิธานอันแรงกล้า หรือเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจน ที่จะร่ำรวย สำนึกอันแรงกล้าจะผลักดันเราไปสร้างสรรค์แผนงานเพื่อให้ได้มาในที่สุด   ปิดทางถอยหลังทุกรูปแบบแม้พบอุปสรรค แนะนำหลักปฏิบัติ 6วิธีเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทอง ฝันให้ยิ่งใหญ่  ไม่สนใจความล้มเหลว หรืออุปสรรค ปณิธานเอาชนะธรรมชาติได้  ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ ต้องไม่ยอมรับความล้มเหลวใดๆทั้งสิ้น  2. ศรัทธาในตัวเอง หรือเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง เพื่อส่งปณิธานที่เราต้องการบรรลุไปสู่จิตใต้สำนึก เพื่อแปรเปลี่ยนผลทางปฏิบัติคือเป็นเงินทอง คำสั่งใดส่งไปยังจิตใต้สำนึกด้วยความเชื่อและศรัทธาจะบรรลุผล แนะนำวิธีการสร้างศรัทธาในตัวเอง  สูตรสร้างความมั่นใจในตัวเอง  3.การเสนอแนะตัวเอง คือการปลูกฝังความคิดที่สร้างสรรค์สู่จิตใต้สำนึก เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความคิดบวกและประสบผลสำเร็จ อาทิ สร้างมโนภาพและความรู้สึกว่าเงินอยู่กับเรา อ่านปณิทานทางการเงินที่เขียนไว้ดังๆวันละ 2 เวลาผสมผสานความรู้สึกเข้าไปจิตสำนึกจะจดจำ และทำงานต่อ และปฏิบัติซ้ำๆ รวมพลังใจอาทิ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการและเพ่งความคิดไปหาเงินจำนวนนั้น แนะนำวิธีกระตุ้นจิตใต้สำนึกการได้เงิน  4.ความรู้เฉพาะทาง เป็นสิ่งที่เปลี่ยนปณิทานเป็นเงินทองได้ ผู้ที่จะร่ำรวยต้องรู้เฉพาะทางในงานของตัวเอง หรือต้องอาศัยการระดมความคิด 5.ใช้จินตนาการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ เปลี่ยนปณิทานเป็นเงินทอง 6.การวางแผนงานอย่างมีระบบ ด้วยการสร้างแผนปฏิบัติชัดเจน การเตรียมแผนสำรองเมื่อแผนแรกล้มเหลว คุณสมบัติการเป็นผู้นำ ความล้มเหลว เป็นต้น

หนังสือคิดแล้วรวย ถือได้ว่าเป็นปรัชญาแห่งความสำเร็จเล่มแรกๆของโลก ที่มีสูตรลับในการสร้างความร่ำรวยทางธุรกิจแล้ว ยังมีการชี้นำความคิดและการกระทำ และสร้างคุณค่าให้ตัวเราเอง เล่มปรับปรุงใหม่นี้นอกจากจะยังคงเนื้อหาของเดิมที่ฮิลล์เขียนไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้เรียบเรียงยังได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยให้เนื้อหาทันยุคทันสมัยเข้าไป และยังแทรกบทวิจารณ์เพื่อเสริมข้อมูล แนะนำหนังสือและสื่ออื่นๆที่ทำให้หนังสือนี้สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งอักขระ ไวยากรณ์ รูปประโยคที่สมบูรณ์ขึ้นอีกด้วย

บรรลุเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตได้ทุกรูปแบบ เพียงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ที่มีความสุข

 “Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิด พิชิตทุกเป้าหมาย” ผู้เขียน BJ Fogg, PhD. (บีเจ ฟ็อกก์, ดร.)ผู้ก่อตั้ง Behavior Lab ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  แปลโดยพอหทัย อภิรัชฎาพร  หนังสือติดอันดับ New York Times Bestseller   แนะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมหาศาล ตรงกันข้าม ก้าวเล็ก ๆ ต่างหากที่ทรงอานุภาพอย่างยิ่ง การเริ่มด้วยการวิดพื้น 2 ที ดีกว่าต้องเวิร์คเอาต์ยาวสองชั่วโมง การหายใจลึก ๆ เพียง 5 ที ดีกว่านั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง  สูตรนี้เกิดขึ้นจากการเฝ้าศึกษาพฤติกรรมผู้คนมายาวนานยี่สิบปีของผู้เขียน สูตรอันทรงอานุภาพที่ได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 60,000 คน เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ต้องทุ่มเทเวลา กำลังใจ หรือแรงบันดาลใจใดๆ แค่เริ่มต้นด้วยเดินทางด้วยก้าวที่เล็กแสนเล็กและทำให้ตลอดทางเป็นความสุข ก็จะบรรลุทุกเรื่องสำคัญของชีวิต ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว ธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างสรรค์อะไรก็ตาม ไม่ว่าเพื่อตัวคุณเองหรือใครก็ตาม  

ทำความรู้จักพลังมหัศจรรย์ แห่งการสำนึกคุณ เพื่อชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์พูนสุขและมีความสุข

หนังสือเดอะเมจิก เป็นผลงานเล่มล่าสุดของ รอนดา เบิร์น ผู้เขียนหนังสือเดอะซีเคร็ตที่สร้างปรากฎการณ์มาทั่วโลก เป็นหนังสือติดอันดับ International Bestseller จากหลายประเทศทั่วโลก เน้นย้ำ และเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ ของ กฎแห่งแรงดึงดูดและการสำนึกรู้คุณ เนื้อหาอธิบายชัดเจนน่าเชื่อถือ มีข้อแนะนำที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดการเรียนรู้ไว้ภายใน 28 วัน เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังของการสำนึกรู้คุณทั้งในด้านสุขภาพ เงินทอง การงาน และความสัมพันธ์ รวมทั้งการทำให้ความปรารถนาเป็นจริง ด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติหรือนำการสำนึกรู้คุณเข้าไปรวมอยู่ในชีวิตประจำวัน  เดอะเมจิก ถือเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจ ได้รับการยอมรับว่า ทำให้ผู้คนได้พบทางออกในการดำเนินชีวิต จุดประกายความหวัง ทำให้คนที่มีปัญหาชีวิตได้พบทางออกที่ดี หรืออย่างมหัศจรรย์ ได้อีกทางหนึ่ง

เรียนรู้ชีวิตของชาวบ้าน ที่มีอายุยืนในญี่ปุ่น เพื่อชีวิตยืนยาวและมีความสุขแบบพวกเขา

อิคิไก : Ikigai  ผู้เขียน Hector Garcia (เอกตอร์ การ์เซีย),Francesc Miralles (ฟรานเซสค์ มิราเยส)ผู้แปล เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ หนังสือขายดี ที่ได้กล่าวถึง ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะโอะกินะวะ หมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีคนอายุเกิน 100 ปี ได้บอกเล่าวิธีการรับประทานอาหาร วิธีคิด และการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  อิคิไก จะทำให้คุณรู้ว่าความตายอาจไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และอาจพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การนอนสบายอยู่เฉย ๆ ไม่ใช่การไม่ต้องรับผิดชอบงานใด ๆ หรือไม่ใช่การมีเงินทองใช้จ่ายแบบไร้ข้อจำกัด มันอาจจะตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำ อิคิไกจะกระตุ้นให้คุณค้นหาความหมายในการมีชีวิตอยู่ จากนั้นเชื่อเหลือเกินว่า ผลที่ตามมาคือการมีชีวิตอันยืนยาวอย่างมีความสุขกับสิ่งที่รัก

เรียนรู้เรื่องหุ้น ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ จนถึงการซื้อ-ขายออนไลน์จริงเพื่อทำกำไร

หนังสือคู่มือ เริ่มต้นเล่นหุ้น Online นั้นอธิบายเรื่องหุ้นตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ จนถึงการซื้อ-ขายออนไลน์จริง เพื่อสามารถทำกำไรได้จริง  การเล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องศึกษาก่อนเล่นให้รู้ก่อน ก็จะเห็นกำไร ไม่เจ็บตัว ผู้เขียนอัครพงศ์ ขวงธนะชัย จะมาปูพื้นฐานที่สำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นหุ้นมือใหม่ ให้ก้าวสู่ตลาดหุ้นอย่างมั่นใจ อธิบายการเล่นหุ้นออนไลน์ Step by Step เพื่อการซื้อขาย ทำกำไรจริงด้วยตัวเอง อาทิ  การจะเริ่มเล่นหุ้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร การเปิดพอร์ตและการซื้อ-ขายหุ้นออนไลน์ทำอย่างไร วิธีการเล่นหุ้นในปัจจุบันมีกี่แบบ วิธีการทำกำไรในตลาดหุ้นทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ พร้อมเกร็ดความรู้ที่สำคัญในการเล่นหุ้นครบถ้วน มือใหม่เล่นหุ้นอ่านแล้วไม่ผิดหวัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s