เปิดกิจกรรม อำเภอสร้างสุข ‘สุข สร้าง ได้’ ชวนคนไทย มอบคะแนนบริการ ให้ที่ว่าการอำเภอ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกวิถีใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607584

เปิดกิจกรรม อำเภอสร้างสุข ‘สุข สร้าง ได้’ ชวนคนไทย มอบคะแนนบริการ  ให้ที่ว่าการอำเภอ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกวิถีใหม่

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ADD LINE มอบคะแนน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวกิจกรรม อำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้”มอบบริการที่ดีแก่ประชาชน ดังแนวคิด“ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เพื่อให้ที่ว่าการอำเภอ และหน่วยบริการของกรมการปกครอง สามารถเข้าถึงประชาชน และให้บริการต่างๆแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายพร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships toDOPA New Normal 2021) เพื่อต่อยอดการยกระดับงานบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมโหวตให้คะแนน“ความสุข” หลังเข้ารับบริการ เพียงสแกน QR Code ที่จุดบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือแอดไลน์ @amphoesangsook จากนั้นให้คะแนนความพึงพอใจ ระดับ 1-5 และสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะด้านบริการได้ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของที่ว่าการอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากกดโหวตให้คะแนน สามารถรับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล “สุข ลุ้น โชค” เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกแก้วเก็บความเย็น และร่มกัน UV “อำเภอสร้างสุข” รวมจำนวน 76 รางวัล จากผู้โชคดี 76 จังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้-28 พฤศจิกายนนี้ติดตามการประกาศผลผู้โชคดีทาง LINE OA : @amphoesangsook*เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ทุกคะแนนความสุขที่ประชาชนมอบให้แต่ละอำเภอ จะนำไปแสดงผลการจัดอันดับอำเภอที่บริการประทับใจประชาชน โดยคิดค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็น “ดัชนีความสุขของประชาชนทั่วประเทศ” ผ่านทางเว็บไซต์ อำเภอสร้างสุข.com มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนายกระดับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : กรมการปกครอง fanpage หรือ LINE OA : @amphoesangsookชวนคุณมาร่วมโหวตชวนคุณมาร่วมโหวตข้าราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พร้อมให้บริการประชาชนข้าราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พร้อมให้บริการประชาชนที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พร้อมให้บริการประชาชนที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พร้อมให้บริการประชาชนข้าราชการ เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนข้าราชการ เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนหลังเข้ารับบริการ ประชาชนสามารถให้คะแนนงานบริการ เพียงสแกน QR Code ที่ จุดบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอหลังเข้ารับบริการ ประชาชนสามารถให้คะแนนงานบริการ เพียงสแกน QR Code ที่ จุดบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s