169 ปี บีซีซี ร่วมใจต้านภัยโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608573

169 ปี บีซีซี ร่วมใจต้านภัยโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ประพันธ์ ปุณยไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับ วราพร ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, อรวรรณ พยุหนาวีชัยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และศิษย์เก่า อาทิ มนูญ พุฒทอง, อภิชาติพริ้งพวงเเก้ว, สุเมธ สุรบถโสภณร่วมมอบเงิน 169,000 บาท อาหาร 500 กล่อง หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นและอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 80,000 บาท ในโครงการ “B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.อุดมเชาวรินทร์ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนารองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเร็วๆ นี้

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.) เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 169 ปีในวันที่ 30 กันยายน 2564 ตลอดเวลา 169 ปี ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้มุ่งผลิตบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้ประเทศชาติ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมไทยจำนวนมาก

เนื่องในวันสำคัญของโรงเรียนอันเป็นที่รักยิ่งของศิษย์เก่าและปัจจุบันทุกคน ในปีนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด” ในช่วง 30 กันยายน-4 ธันวาคม นี้เพื่อมอบเงิน อาหารและสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 11 แห่ง ขอเชิญศิษย์เก่าทุกคนและผู้มีจิตศัทราร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี660-9-55548-6 ชื่อบัญชี กิจกรรม B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s