คุณแหน : 27 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/611498

คุณแหน

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น พร้อมรับเสื้อยืด“BLOOD HERO”ถึง 31 ธ.ค.นี้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตฯ โทร.02-2639600..

ll ชื่นชม ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ที่ให้ดีป้า จับมือ ซีพีเอส เวเธอร์ ออกแอปฯ“ฟ้าฝน”ให้ข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้า7 วัน รายพิกัด รายแปลง เพื่อใช้ตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร คาดว่าภายใน 3 ปีมีเกษตรกรเข้าถึงข้อมูล 10 ล้านคน..

ll ชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานมอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย และเสื้อกันฝน ให้แก่โรงเรียน 5 แห่งในนครสวรรค์ จากมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง..

ll อนุโมทนาบุญกับ พรเพ็ญ เดชวิไลศรีที่ได้บริจาคเงินช่วยการศึกษาของนักศึกษาผู้พิการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ..

ll วิรัตน์ ปราบทุกข์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(สวพส.)ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 อาทิม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,นราพัฒน์ แก้วทอง,ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์,ดร.จิราพร ศิริคำ,ศลิษา หาญพานิช,สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย,เสกสรรค์ จันทร์ขวาง,ชวิศ ยงเห็นเจริญ,พรพนิต รัตนกุล,บุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุลโดยมี ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ และ ดร.เมธีพยอมยงค์ เพื่อนร่วมรุ่นพาลงพื้นที่ไปดูโครงการตามดอยต่างๆ ในเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง..

ll DAPPER ร่วมส่งพลังน้ำใจผ่านสภากาชาดไทย โดย ภมรทิพย์ ศรีไพศาล มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ(PPE)1,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19..

ll ห่วงสุขภาพเพื่อนๆ ยามนี้ ศักดาเด่นแดนโดม มอบกาแฟ Oye ที่มีสมุนไพรและเอนไซม์โปรไบโอติก ให้เพื่อนๆ เวลาพบกันเพื่อไปบำรุงที่บ้านทุกคน..

ll ด้วยไม่ได้เจอกันนาน หลังคลายล็อกดาวน์ ดร.พรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย นัดเพื่อนๆ อาทิ ดร.อลิสาคงทน,อาทิชา เอนคสัมพันธ์,พิมพ์ลักษณ์กิจเลิศนภา,ศิรินทรา จงพิพัฒนสุข มาทานข้าวอัพเดตชีวิต โดยให้ทุกคนตรวจ ATK กันก่อน..

ll ชื่นชมคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ที่ได้มอบผลิตผลทางการเกษตรให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งดูแลผู้พิการกว่า 800 คน..

ll แม้ภารกิจมาก แต่ อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS ได้จัดสรรเวลามาบรรยายออนไลน์ให้กับหลักสูตร Digital CEO#4 ในฐานะเป็นรุ่นพี่..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s