สยามคูโบต้า มอบทุนการศึกษาอาชีวะเกษตร มอบทุน สร้างขวัญกำลังใจเด็กเรียนดี 22 ทุน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/611743

สยามคูโบต้า มอบทุนการศึกษาอาชีวะเกษตร  มอบทุน สร้างขวัญกำลังใจเด็กเรียนดี 22 ทุน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) และนายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มณฑล เปิดเผยว่า บริษัทสยามคูโบต้าฯได้มอบทุนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 22 ทุนทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 110,000 บาทโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนครั้งนี้ ซึ่ง สอศ. ต้องขอขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลเกษตร อันเป็นก้าวแรกและหวังว่าจะได้เห็นก้าวต่อๆ ไป ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้าน ไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทางด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม KUBOTA Run for Excellence Service โดยวัตถุประสงค์นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาช่างกลเกษตร ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s