ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/615664

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ไปเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ, อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองประธานจัดสร้างพระฯ และ สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นอาทิ ร่วมงานด้วย

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดร) “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554 โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ซึ่งมี พระอาจารย์ธาตุอธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน เป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างฯ

คณะกรรมการฯ ได้เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และด้วยพระมหาบารมีใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผลให้มหาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณะกรรมการฯได้รับความสนับสนุนปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก คือหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร(สูงจากพื้นดิน) ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ และจะมีการตกแต่งประดับผิวองค์พระฯ เพิ่มเติมด้วยพลอยรัตนะ เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้หล่อเม็ดพระศก 426 เม็ด เสร็จแล้วเมื่อประดับตกแต่งด้วยพลอยรัตนะแล้วจะได้เชิญขึ้นสู่องค์พระต่อไป คาดว่าปี 2565 ทั้งปีจะดำเนินการปูนปั้นได้แล้วเสร็จทั้งองค์ และปี 2566 จะเริ่มฉาบพลอย เป็นอันแล้วเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจะได้มีการสมโภชฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสพยากรณ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกในยุคหลังพุทธกาล ชาวไทยจึงต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดี พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จะคอยช่วยเหลือและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดจากภัยสงคราม ภัยโรคระบาด และภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองวิกฤติเช่นนี้และจัดสร้างด้วย “นิลรัตนะ” จะปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โรคาพยาธิ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดสิ้นไป, เพื่อให้พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา ปี พ.ศ.2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้วเมื่อปี 2554

การจัดสร้างพระพุทธรูปด้วยนิลรัตนะนี้ เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัปป์ และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมมหากุศลมหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติในกาลต่อไปเบื้องหน้าพุทธศาสนิกชนยังสามารถร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ โดยเชิญบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดเทพประทาน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว หรือสถานทูตไทยในประเทศต่างๆทั่วโลก โทรศัพท์ 085-1148900, 089-2153455, 081-6219797 ใบอนุโมทนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 20,000 บาท คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ จะจารึกนามของผู้บริจาคไว้ที่อาคารฐานพระฯ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวนมากจะได้รับการจารึกนามในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดภาพการก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ณ ปัจจุบัน

ภาพการก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ณ ปัจจุบันพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธาน จัดสร้างพระฯ ประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธาน จัดสร้างพระฯ ประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประธานในพิธี กล่าวถวายผ้าพระกฐินประธานในพิธี กล่าวถวายผ้าพระกฐินสาธารณสุขอำเภอสอยดาว อาทิ ธงชัย สายทอง นำคณะมาช่วยคัดกรองและตรวจ ATKสาธารณสุขอำเภอสอยดาว อาทิ ธงชัย สายทอง นำคณะมาช่วยคัดกรองและตรวจ ATKอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย จำลอง สิงโตทอง อดีตรองอธิบดีฯ และคณะให้กำลังใจ
คณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดที่มาถ่ายทอดเสียงอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย จำลอง สิงโตทอง อดีตรองอธิบดีฯ และคณะให้กำลังใจ คณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดที่มาถ่ายทอดเสียงประธานในพิธีนำองคมนตรี พล.ร.อ.พงษ์เทพ-อินทริยา หนูเทพ และ ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ชมขั้นตอนการคัดล้างพลอยที่จะใช้ประดับผิวองค์พระประธานในพิธีนำองคมนตรี พล.ร.อ.พงษ์เทพ-อินทริยา หนูเทพ และ ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ชมขั้นตอนการคัดล้างพลอยที่จะใช้ประดับผิวองค์พระพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, อรรษิษฐ์
สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, สุธี
ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี และ ฤหัส ไชยศักดิ์ อดีต
รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ที่ช่วยงานอย่างเข้มแข็งพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี และ ฤหัส ไชยศักดิ์ อดีต รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ที่ช่วยงานอย่างเข้มแข็งผู้ร่วมงานในพิธี อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข,
พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.ธาดา เคี่ยมทองคำ,
อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริผู้ร่วมงานในพิธี อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพร ศุภวงศ์, พล.อ.อ.ธาดา เคี่ยมทองคำ, อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริประธานในพิธีถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับคณะกรรมการและผู้มีเกียรติ องคมนตรี พล.ร.อ.พงษ์เทพ-
อินทริยา หนูเทพ, อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อัญชลี ชวนิชย์, ผศ.ดร.พรทิพย์
พุกผาสุข, พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพร ศุภวงศ์, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี, อภินันท์ จันทรังษี,
พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, ดร.พรชัย มงคลวนิช, ศุภชัย-สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุลประธานในพิธีถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับคณะกรรมการและผู้มีเกียรติ องคมนตรี พล.ร.อ.พงษ์เทพ- อินทริยา หนูเทพ, อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อัญชลี ชวนิชย์, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, พล.อ.อ.อิทธพร-นภาพร ศุภวงศ์, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี, อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, ดร.พรชัย มงคลวนิช, ศุภชัย-สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุลพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี, พล.ร.อ.พงษ์เทพ
หนูเทพ องคมนตรี และคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ อาทิ อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี, อภินันท์ จันทรังษี, ดร.พรชัย มงคลวนิชพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี, พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ อาทิ อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี, อภินันท์ จันทรังษี, ดร.พรชัย มงคลวนิช

พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน นำประธานจัดสร้างพระฯ ชมความก้าวหน้าของการจัดสร้างพระฯ อาทิ การจัดสร้างพระเกศเปลวเพลิง, การจัดทำเม็ดพระศก บรรจุ หินดันฟ้า (ป้องกันฟ้าผ่า) 426 เม็ด โดยมีพระคุณเจ้าเจ้ย วรธมโม และคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ร่วมด้วยพระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน นำประธานจัดสร้างพระฯ ชมความก้าวหน้าของการจัดสร้างพระฯ อาทิ การจัดสร้างพระเกศเปลวเพลิง, การจัดทำเม็ดพระศก บรรจุ หินดันฟ้า (ป้องกันฟ้าผ่า) 426 เม็ด โดยมีพระคุณเจ้าเจ้ย วรธมโม และคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ ร่วมด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s