พรรคไทยสร้างไทยบุกอีสาน เน้นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งทุ่งกุลาร้องไห้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/492523

14 พ.ย. 2564 |12:00 น.

คุณหญิงสุดารัตน์ ระดมทีมลูกพรรคไทยสร้างไทยบุกร้อยเอ็ด เน้นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ กว่า 3 แสนไร่ ชูยกระดับการท่องเที่ยว-สร้างรายได้แก่ชาวอีสาน

วันนี้ (14 พ.ย.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่บ้านโพธิ์แท่น อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แก้มลิงพันไร่ พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพลับพลาจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าจากการรับฟังการบรรยายสรุป พบว่าการพัฒนาพื้นที่จะช่วยให้ประบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยส่งน้ำไปยังพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง พื้นที่การเกษตร ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการศึกษาจากคณะทำงานพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินถึงความเป็นไปได้ จึงขอความร่วมมือชลประทานให้ออกแบบ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ทั้งในส่วนของกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที่ดิน หรือกระทั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งทั้งหมดหากสามารถบูรณาการร่วมกันได้ แผนงานดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นได้จริง สามารถดูแลพื้นที่ทั้งหมดของทุ่งกุลาร้องไห้ได้ สำหรับแผนงานดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงมิติของการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานสร้างและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย

พรรคไทยสร้างไทยบุกอีสาน เน้นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งทุ่งกุลาร้องไห้พรรคไทยสร้างไทยบุกอีสาน เน้นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งทุ่งกุลาร้องไห้

ด้านฝ่ายนายช่างชลประทาน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าหากโครงการดังกล่าวถูกต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง จะสามารถดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากับการลงทุน เบื้องต้นประเมินการใช้งบประมาณไว้ที่ 140 ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและสามารถ ทำการประมงและการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 แสนไร่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s