‘อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ’เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/615641

'อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ'เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.38 น.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งนี้ มียอดเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 1,448,093 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s