ข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลก มอบ 33 รางวัลเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/615788

ข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลก มอบ 33 รางวัลเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2563/64 ครั้งที่ 39  และ การประกวดข้าวสารถุงคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล   และ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมอบรางวัล ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวคุณภาพโดยต่อเนื่อง แต่ขอให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวเกิดขึ้น และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยตนได้เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าว นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน  โดยยุทธศาสตร์ข้าวไทยในช่วง 5 ปีถัดไปนี้ กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก และมีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

“ที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องพันธุ์ข้าว ที่ยังพัฒนาพันธุ์สู้คู่แข่งในตลาดโลกไม่ได้ เพราะผลิตภัณฑ์ข้าวเราเริ่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ที่ต้องการข้าวพื้นนุ่มมากไปเรื่อยๆ แต่เรายังไม่สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพิ่มเติม เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างทันท่วงที ยุทธศาสตร์ข้าวไทยกำหนดชัดเจนว่าใน 5 ปีนี้เราต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ เป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์พื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์  และพันธุ์ข้าวมูลค่าสูงที่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกอีก 2 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ ซึ่งเป็นทิศทางที่เราต้องเดินไป จากนี้จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติทางกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอื่นๆ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรไทยต้องร่วมมือกัน พื่อผลักดันให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้าวไทย บรรลุผลภายใน 5 ปีให้ได้”

สำหรับการประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2563/64 ครั้งที่ 39  และการประกวดข้าวสารถุงคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่ต้องการส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยให้คงผงาดในตลาดโลกต่อไปได้ ส่งเสริมการผลิตข้าวถุงคุณภาพสนองความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศต่อไป โดยจัดประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิไทย ที่ผลิตโดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เกษตรกรมี 18 รางวัล สถาบันเกษตรกรมี 3 รางวัล และมีการประกวดข้าวสารถุงไทยที่มีแบรนด์ต่างๆ จำนวน 12 รางวัล ซึ่งเป็นทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียวอีสานและข้าวเหนียวเหนือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการทำ MOU กับ ไอคอนสยาม ห้างสยามพารากอน และกูร์เมต์มาร์เก็ต เพื่อส่งเสริมการตลาดข้าวไทยให้มีพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ 1.นางสุดสดา ซองศิริ จ.นครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. นายฐาปกรณ์ เปดี จ.หนองบัวลำภู รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3.นางเยี่ยม พรมยา จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และยังมีรางวัลชมเชยอีก 15 รางวัล สำหรับผู้ชนะประเภทสถาบันเกษตรกร ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2.วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิงาม 105 จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลชุมภูพร จ.บึงกาฬ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s