‘ประภัตร’จับมือมช.ปรับปรุงพันธุ์ข้าว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/615879

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.เชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฯ ห้การต้อนรับ โดยนายประภัตร กล่าวว่า กรมการข้าวได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยข้าว สร้างประโยชน์ให้ภาคการเกษตร โดยนำเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 5 สายพันธุ์ มาปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยกรมการข้าว สนับสนุนงบประมาณ

สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1.ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว 5 สายพันธุ์  ด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของกรมการข้าว 1 ครั้ง 3.ปรับปรุงและส่งเสริมสมรรถนะระบบเครื่องเร่งอานุภาคขนาดกะทัดรัด และ 4.นำข้าวที่ผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์ไปทดลองปลูกในแปลงนาของกรมการข้าวทั่วประเทศ

นายประภัตร กล่าวอีกว่า เครื่องเร่งอานุภาคขนาดกะทัดรัดนั้น จะใช้ยิงแสงลำไอออน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าว โดยสามารถทำได้ครั้งละ 5000-10000 เมล็ดพันธุ์ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้น นอกจากจะปรับปรุงเครื่องเดิมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นขึ้นมา ตนจะหางบประมาณสำหรับสั่งซื้อเครื่องใหม่เพิ่มอีก 1-2 เครื่อง เพื่อความรวดเร็ว เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพราะกระทรวงเกษตรฯ มีความต้องการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนาทั่วประเทศ ซึ่งต้องขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโครงการฯ ให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เชื่อมั่นว่าหากโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะช่วยชาวนาทั่วประเทศ และยกระดับมาตรฐานรายได้ให้กับชาวนาอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s