หนุนธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตจากกัญชา-กัญชง-กระท่อม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/615878

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

​นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกัญชา กัญชง และกระท่อม ไปใช้อย่างถูกกฎหมาย จึงเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง และกระท่อม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา รวมถึงสถาบันวิจัยต่างๆ ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานให้ใช้ได้ในอาหารสัตว์ ปัจจุบันยังเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจในการนําส่วนประกอบของกัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น สุกร ไก่ และโค ให้ผลผลิตที่บริโภค เช่น เนื้อ นม และไข่ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ รวมทั้งประเด็นสารตกค้างที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และประเทศคู่ค้า

ปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี หากผลการทดลองหรือวิจัยเกี่ยวกับการนำกัญชา กัญชง และกระท่อม มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง มีความปลอดภัย และมีสรรพคุณส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์จะส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้ผลิตและส่งออกทุกรูปแบบ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้นับเป็นโอกาสและแนวโน้มที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งถ้ามีข้อมูลพิสูจน์และหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนจะสามารถต่อยอดให้ด้านเศรษฐกิจ ในการส่งออกอาหารสัตว์ที่ผสมและผลิตจากสมุนไพรไทย เพิ่มศักยภาพและความแตกต่างในการเข้าแข่งขันสู่ตลาดอาหารสัตว์โลกรายแรก สร้างอัตลักษณ์ของประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s