ยกย่องบุคคลสำคัญของโลก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ศธ.เสนอให้ยูเนสโกรับรอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616158

ยกย่องบุคคลสำคัญของโลก  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  ศธ.เสนอให้ยูเนสโกรับรอง

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ยกย่องบุคคลสำคัญของโลก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ศธ.เสนอให้ยูเนสโกรับรอง

โอกาสครบ100ปีวันประสูติ

พร้อมพระยาศรีสุนทรโวหาร

ศธ.เสนอยูเนสโก ยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ-พระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ที่ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 22-23พฤศจิกายน จะมีการพิจารณาตามที่รัฐบาลไทยเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหา เพราะถือเป็นเรื่องต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่ปี2562และศธ.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงผลงานที่ควรได้รับการยกย่องมาเป็นระยะ ๆโดยหลังจากยูเนสโกให้การรับรองแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯ และประกาศเกียรติคุณพระยาศรีสุนทรโวหาร อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นายสุภัทร กล่าวอีกว่า การเสนอให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง พระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลกครั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 6พฤษภาคม2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานแนวแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทย และสังคมโลก ทั้งยังทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนาจึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ขณะที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ถือเป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า”แบบเรียนหลวง”ใช้สอนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง งานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง คือท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น แม่กองตรวจโคลงบรรยายประกอบรูปภาพเรื่อง”รามเกียรติ์”รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 100ปีและตัวท่านเองก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้แต่งด้วยท่านหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s