‘สพฐ.’ยอมรับปมครูน้อยร้อยตำแหน่ง ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแทบทุกแห่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616115

'สพฐ.'ยอมรับปมครูน้อยร้อยตำแหน่ง ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแทบทุกแห่ง

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.51 น.

จากกรณีครูสาวรายหนึ่ง แชร์เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง ที่ปรากฏชื่อของ ครูพรพิมล ซึ่งเป็นครูเพียงคนเดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่ถึง 4 ตำแหน่ง และยังควบตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เซ็นรับทราบอนุมัติด้วยอีก 1 ตำแหน่ง  ซึ่งเป็นในโรงเรียนพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พร้อมทั้งแนบภาพเอกสารคำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ( อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชาวเน็ตกดรัวๆ! เอาใจช่วย’ครูพรพิมล’ ครูน้อยร้อยตำแหน่ง คนเดียวควบ 4 เก้าอี้)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กติดปัญหามาตรการ ที่คณะกรรมการปรับปรุงกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดไว้ ว่าหากสถานศึกษาใดมีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนครูได้ และเมื่อมีครูหรือผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ จะไม่จัดสรรอัตราเกษียณคืนมาให้ จึงทำให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีปัญหาขาดแคลนครู ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่กว่า 15,000 แห่ง ถือเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เช่น มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตำบล โดยจะรวมโรงเรียนขนาดเล็กไว้ด้วยกัน แล้วสร้างโรงเรียนหนึ่งให้มีคุณภาพ มีครูครบชั้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนมีคุณภาพ ก็จะส่งบุตรหลานมาเรียนเอง โดย สพฐ.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าเดินทางให้กับนักเรียน

“ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำว่า หากเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และต้องสำรวจอัตราครูในโรงเรียนขนาดเล็กว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากโรงเรียนใดมีครูไม่เพียงพอ ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประสานกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) หาทางเกลี่ยอัตรากำลังคนเพื่อมาช่วยสมทบให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้  สพฐ. ได้มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สามารถบริหารจัดสรรอัตรากำลังคน เช่น โรงเรียนใดที่มีครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการเกินเกณฑ์กำหนด ก็ให้มาสมทบในโรงเรียนขนาดเล็กได้   ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น คาดว่าทางเขตพื้นที่ฯ​อาจจะดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังคนล่าช้ากว่าปกติ  จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ดังนั้น สพฐ.จะเน้นย้ำให้เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบ หากพบปัญหาลักษณะนี้ก็ให้เร่งแก้ไขโดยเร็ว“ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s