สิ้น’บุญช่วย หิรัญวิทย์’ศิลปินแห่งชาติ ตำนานเครื่องเงินแห่งล้านนา สิริอายุ 88 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616109

สิ้น'บุญช่วย หิรัญวิทย์'ศิลปินแห่งชาติ ตำนานเครื่องเงินแห่งล้านนา สิริอายุ 88 ปี

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.39 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการงานช่างฝีมือด้านเครื่องเงินของภาคเหนือสุดเศร้า เมื่อได้รับรายงานว่า นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช 2557 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 04.00 น. ที่บ้านพักเลขที่ 37/1 บ้านประตูปล่อง ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สิริรวมอายุ 88 ปี โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. ณ วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดสวนตาล จังหวัดน่าน

นายชาย เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

ประวัติโดยสังเขปของ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดน่าน ได้ฝึกหัดทำเครื่องเงินจากครูช่างโบราณหลายคนในหมู่บ้านประตูปล่องจนสามารถประกอบอาชีพได้ สามารถอนุรักษ์ลายพื้นถิ่น อีกทั้งยังคิดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายต่อ ๆ มาคือ ลายดอกกระถิน และยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องเงินในอีกหลายรูปแบบ นายบุญช่วย มีความอดทนพากเพียร สร้างผลงานเป็นอาชีพจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาตลอดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 60 ปี  

นอกจากนี้ ยังเป็นครูถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตลอดเวลา ได้สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมาตลอดชีวิต จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ  หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณถึง 25 รางวัล ตลอดระยะเวลาของการเป็นช่างฝีมือด้านเครื่องเงิน  ผลงานของท่านนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของจังหวัดน่านที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดเวลา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช 2557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s