คึกคัก รัฐสภาจัดงาน “วันลอยกระทง” ริมเจ้าพระยาครั้งแรก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/493369

19 พ.ย. 2564 |18:00 น.

คึกคักรัฐสภาจัดงาน “วันลอยกระทง” ริมเจ้าพระยาครั้งแรก ภายใต้งาน รัฐสภาร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงวิถีใหม่ อิสระ เผย ชวน-สุชาติ ดำริเชิญทูตฯ 20 ประเทศ ร่วมงานหวัง ช่วยรัฐดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ที่รัฐสภา บริเวณลานไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา(ฝั่งทิศเหนือ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดงาน รัฐสภาร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย”ลอยกระทง” วิถีใหม่ โดยมีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทง และผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ อีกทั้งยังร่วม “ลอยกระทง”กับผู้ร่วมงานด้วย

ด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที่ต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ ,พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งบุคลากรในรัฐสภา

สำหรับบรรยากาศในงานค่อนข้างคึกคัก มีการออกร้านขนมไทย การแสดงต่าง ๆ จากบุคลากรของสำนักงานฯ อาทิ การแสดงดนตรีไทย ,การแสดงผลงานประกวดกระทงสืบสานประเพณีวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกวดนางนพมาศด้วย ขณะเดียวกันมีการเชิญ ประธานศาลฎีกา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม เอกอัครราชทูตรวมถึงกงศุลกิตติมศักดิ์รวม 20 ประเทศ ร่วมงานด้วย

โดย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ บอกว่า ตนได้รับมอบหมายให้เชิญเอกอัครราชทูตรวมถึงกงศุลกิตติมศักดิ์ อาทิ สหรัฐอเมริกา  สวิตเซอร์เเลนด์  นิวซีเเลนด์  ฟินเเลนด์  รัสเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ มาในงานนี้

เนื่องจากประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย และรองประธานสภาฯ นายสุชาติ ตันเจริญ มีดำริว่า วัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดงาน”ลอยกระทง” ของรัฐสภา คือการเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เข้ามาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมไทยในวิถี New Normal หวังจะให้เขานำไปถ่ายทอด ต่อยอดไปยังประเทศของตนในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กลับมาเที่ยวเมืองไทย เพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่รัฐสภาเริ่มคึกคักตั้งเเต่ก่อนที่ประธานรัฐสภา จะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา17.45 น. มีบรรดาทูตแต่ละประเทศเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาภายในงาน เยี่ยมชมการออกร้านอาหารไทย และซุ้มดนตรีไทย บริเวณฝั่งริมเเม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่นายชวน ได้มาถึงงานเช่นกัน โดยเดินเยี่ยมชมตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ เข้าไปพูดคุยกับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ดูการประกวดกระทงที่ส่งเข้าประกวดด้วย  อย่างไรก็ตาม หลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้น นายชวน พร้อมคณะทูตฯ ได้ร่วม “ลอยกระทง” ในเวลา 18.19 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s