วิปรัฐบาล เคาะรวมยก “ร่างกฎหมายลูก” 2 ฉบับ เป็นร่างพรรคร่วมรัฐบาล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/493174

18 พ.ย. 2564 |17:00 น.

นิกร จำนง เผยมติวิปรัฐบาลให้พรรคร่วมรัฐบาล รวมเสนอ “ร่างกฎหมายลูก” 2 ฉบับ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขณะที่ฝ่ายค้านรอร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้ ค่อยชง “ร่างกฎหมายลูก”

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงผลการประชุมคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ป. ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. ที่รอการประกาศใช้ว่า ที่ประชุมมีมติจะยก “ร่างกฎหมายลูก” เนื้อหารวมเป็นฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีความเห็นเฉพาะนั้นขอให้สงวนไปพิจารณาในชั้นแปรญัตติ และในชั้นกรรมาธิการ เพื่อให้การเสนอ”ร่างกฎหมายลูก” ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพ ไม่แย้งกัน

สำหรับการแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่เป็นประเด็นที่ทุกพรรคการเมืองพบปัญหาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการกำหนดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้น(ไพรมารีโหวต)ผ่านตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหรือเขตเลือกตั้ง ที่พบว่าทุกพรรคไม่ว่าพรรคขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เจอปัญหา ทั้งค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับบริบทการเมือง

เบื้องต้นอาจนำเนื้อหาของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ซึ่งเคยนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวมาพิจารณา 

ด้านฝ่ายค้าน  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง และร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ( “ร่างกฎหมายลูก”) ว่า เรากำลังรอการโปรดเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) และประกาศบังคับใช้ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษากฎหมายลูกว่าด้วยระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้ว ว่าจะทำอย่างไรให้สอดรับกับร่างรัฐธรรมนูญฯ

แต่ขณะนี้ยังดำเนินการไม่ได้ เพราะต้องรอการประกาศใช้ร่างฯ ส่วนจะร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการเสนอ “กฎหมายลูก” หรือไม่นั้น เราคิดว่าเราเสนอเองได้ แต่ถ้ามีพรรคร่วมฝ่ายค้านใดมาร่วมเสนอกับเราก็ยินดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s