กองทัพบกเตรียมพร้อมนำ “รถทหาร” 3,700 คัน ขนส่งสินค้าแทนหากรถบรรทุกประท้วง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/493194

18 พ.ย. 2564 |20:00 น.

กองทัพบกเตรียมพร้อมนำ “รถทหาร” 3,700 คัน ขนส่งสินค้าแทนหลังรถบรรทุกขู่ประท้วงราคาน้ำมันดีเซลแพง หยุดขนส่งสินค้าสิ้นเดือนนี้

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วน เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการสนับสนุน “รถยนต์ทหาร”เข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้น

ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมการขนส่งทหารบก กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูล “ยานยนต์ทางทหาร” ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับตามนโยบายของรัฐบาล

รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ พร้อมกำลังพลเข้ารับภารกิจ โดยในขั้นต้นกองทัพบกมี”รถยนต์ทหาร” ที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ  3,700 คัน แยกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตันตามลำดับ 

โดยขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหารได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์และพลขับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฎิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามกองทัพบกยินดีให้การสนับสนุนเมื่อรัฐบาลมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศเป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ  อีกทั้งเป็นการนำเอาศักยภาพ และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s