รัฐบาลเร่ง “ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต” รับรองเพศเดียวกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/493137

18 พ.ย. 2564 |14:00 น.

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เผยกำลังเร่งปรับ “ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต” รับรองเพศเดียวกัน หวังส่งสภาทันสมัยประชุมนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการสมรสเฉพาะชายกับหญิงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่า รัฐบาลได้เสนอให้มีการทำ “ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.” … เสร็จแล้ว เสนอไปที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิป) ซึ่งวิปมีข้อทักท้วงบางอย่าง จึงส่งกลับไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม ให้ปรับปรุงบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งตอนที่ตนร่วมประชุมกับวิป ได้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาและขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำมาให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เสนอต่อสภาผู้แทนฯให้ทันสมัยประชุมนี้ เพราะทำตัวร่าง พ.ร.บ.เสร็จแล้ว คณะรัฐมนตรีผ่านแล้ว และกฤษฎีกาตรวจเสร็จแล้ว แต่ติดอยู่ที่วิปเพราะมีคนไปร้องคัดค้าน

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ความคิดเห็นแตกต่างกันในร่าง พ.ร.บ.นี้ คือรัฐบาลทำเป็น “ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต” แยกออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือว่าสมประโยชน์กับฝ่ายที่ต้องการจะสมรสแม้มีเพศสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่ฝ่ายที่ต้องการก็ยังต้องการมากกว่านี้ คือเขาไม่ต้องการทำเป็น พ.ร.บ.แยกต่างหาก แต่ต้องการให้เอาไปใส่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตราใดที่กำหนดว่าชายและหญิงสมรสกันก็ให้มีคำว่าชายกับชาย หรือหญิงกับหญิงด้วย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลายกระทรวงไม่
เห็นด้วย

อีกทั้งหลายประเทศไม่ได้เอามารวมกัน เพราะถ้ารวมกันจะยุ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ยอมรับสถานะให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ก็คิดว่าน่าจะพอแล้ว แต่เมื่อต้องการอย่างอื่นมากไปกว่านั้น จะลำบาก และจะไปพันกันแล้วทำให้ระบบกฎหมายเก่าเลอะเลือนไปหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ให้ลองนำกลับไปคิดใหม่อีกครั้ง

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้คนที่เป็นนักกฎหมายอาจเข้าใจ แต่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายก็อาจไม่เข้าใจ และข้อสอบในเนติบัณฑิตยสภาเคยออกมาเรื่องนี้แล้วหลายครั้งหลายคนอ่านรัฐธรรมนูญแล้วอ่านมาตรา 1, 2, 3, 4, 5 แล้วเข้าใจว่ามาตราเหล่านี้พูดถึงว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ รวมถึงพูดถึงความมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดังนั้นเมื่อเขาไปเจออะไรที่มันขัดกับสิ่งเหล่านี้ ก็จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาแล้วหลายเรื่อง และข้อสอบเนติบัณฑิตยสภาเคยออกมาแล้วว่ามาตราเหล่านี้ในตัวมันเองไม่ได้ให้ความคุ้มครองอะไร แต่ต้องไปรอออกเป็นพ.ร.บ. หรือออกกฎหมายใหม่ ดังนั้นใครที่ไปเปิดรัฐธรรมนูญ เจอมาตรา 5 ที่ระบุว่าบุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเมื่ออ่านเจอกฎหมายอะไรที่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ไปยื่นร้องว่าขัดรัฐธรรมนูญ แบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับ

แต่ศาลจะรับต่อเมื่อมี พ.ร.บ.ที่ไปขัดกับมาตราอื่น ๆ ในรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่มาขัดกับมาตราที่อยู่ในบททั่วไปเหล่านี้ ซึ่งการบ้านที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ไว้คือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งออกกฎหมายลูกให้เร็วให้ทัน เพราะตอนนี้บางฉบับไม่ได้ออก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s