ส.ส.ก้าวไกล เดินหน้าแก้ไขกฎหมายแพ่งฯ ม.1448 จำกัด “สมรส” เฉพาะชาย-หญิง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/493117

18 พ.ย. 2564 |11:00 น.

ส.ส.ก้าวไกล ยืนยันเดินหน้าแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ม.1448 จำกัด “สมรส” เฉพาะชาย-หญิง พร้อมวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนำไปสู่ทางตันของการแก้ปัญหา

นายธัญวัจน์​ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อและ​ ส.ส.พรรคก้าวไกล​ กว่า 10 คน ร่วมกันแถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญ​ ลงความเห็นต่อกรณี “กฏหมายสมรส” จำกัดเฉพาะชายหญิงว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า พรรคจะขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอีกครั้ง และวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยว่านำไปสู่ทางตันของปัญหาในสังคมและบ้านเมือง

และพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะเดินหน้าผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1448 และมาตราที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน 69 มาตราเพราะเชื่อมั่นว่าอำนาจการออกกฏหมายเป็นของรัฐสภา

พร้อมถอดประเด็นวินิจฉัยออกมาได้นัยยะ 3 ข้อ คือ 1.บทบัญญัติมาตรา 4-5 ของรัฐธรรมนูญที่พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหากใครจะเข้าถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างจำเพาะเจาะจง และไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

2.บทบัญญัติมาตรา 27 เขียนหลักการที่รองรับความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งมีอยู่วรรคหนึ่งที่เขียนไว้ว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และศาลไม่เห็นว่าในขณะนี้คำว่าเพศไปไกลกว่าคำว่าชายและหญิง

3. ความตอนท้ายที่ทำให้เกิดการตีความต่างกันว่า กรณีจะคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและหน่วยงานของรัฐ จะต้องไปตรากฎหมายหรือออกบทบัญญัติรองรับต่อไป ซึ่งเกิดคำถามจากสังคมว่าเป็นการบีบหรือทำให้เกิดทางตันในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่พรรคก้าวไกลยื่นแก้ไขเพิ่มเติมไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 

นายธัญวัจน์ ระบุว่าต่างประเทศกว่า 30 ประเทศมี “กฎหมายสมรส” เท่าเทียมกัน ซึ่งโลกกำลังออกมารับความหลากหลาย ในฐานะ ส.ส. ตั้งเป้าจะทำความหวังในการจัดทำกฎหมายเกิดขึ้นจริงแต่มีคนพรากกฎหมายนี้ไป และเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันผลักดันการจัดทำร่าง”กฎหมายสมรส” เท่าเทียม และนายธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ อดีต ส.ส. แสดงความคลางแคลงใจกับคำวินิจฉัยพร้อมฝากความหวังที่พรรคก้าวไกลในการผลักดันจัดทำ “กฎหมายสมรส” เท่าเทียมกัน ก่อนจะจับมือแสดงคำมั่นสัญญากับ ส.ส.ก้าวไกล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s