‘คุณหญิงกัลยา’หนุนทุกภาคส่วน ช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้น.ร. Learn From Home ลดเหลื่อมล้ำ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616884

‘คุณหญิงกัลยา’หนุนทุกภาคส่วน ช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้น.ร. Learn From Home ลดเหลื่อมล้ำ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.14 น.

“คุณหญิงกัลยา” ประกาศเจตนารมณ์ หนุนทุกภาคส่วนแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียน Learn From Home ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้เด็กไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนทุกภาคส่วน ช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียน Learn From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย พร้อมดัน ศธ.เตรียมจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เข้าร่วมงาน

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนออนไลน์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี รวมถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการจะเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพจะต้องมี 4 องค์ประกอบ คือ 1.ศักยภาพของครูผู้สอน  2. มี Content หรือ เนื้อหา ที่ทำการเรียนออนไลน์สนุกและมีประสิทธิภาพ 3.เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เทคโนโลยี 4G หรือ 5G และ 4.Smart Device หรือ อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น Smartphone หรือ Tablet ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า เนื่องจากคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ ได้มองเห็นความยากลำบากและความไม่เท่าเทียมกันของนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีอยู่ทั้งหมดกว่า 7 ล้านคน แต่มีนักเรียนประมาณ 5 ล้านคน ที่ด้อยโอกาสไม่อยู่ในสถานะที่จะซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการเรียนออนต่าง ๆได้ เช่น ออนไลน์ ออนแอร์ ออนดีมาน ในช่วงโควิดได้ ทำให้เด็ก 5 ล้านคนขาดโอกาสทางการเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของการเรียนในช่วงโควิด ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเครียด ครูก็เครียด เมื่อเด็กเรียนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องออกจากการเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แต่ถ้าเด็กและผู้ปกครองมีครบทั้ง 4 ปัจจัยก็จะไม่เครียด เช่น  1.มีเครื่องมือรับส่งสัญญานจากโรงเรียน หรือต้นทาง 2.มีเงินจ่ายค่าไวไฟ อินเทอเนต 3.มีดิจิทัลคอนเทน ซึ่งในช่วง 1 ปีนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำดิจิทัลคอนเทน อย่างน้อย 2,300 คลิป(โปรเจค 14) จากหนังสือ 120 เล่มตำรา ซึ่งมีบทเรียนครบถ่วนสามารถนำมาใช้เรียนออนไลน์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.6 ได้เลย และ 4 ศักยภาพของคุณครูที่จะใช้เครื่องมือและในการวางแผนการเรียนการสอน ซึ่งถ้ามี 4 อย่างนี้ครบถ้วน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนก็จะมีความสบายใจเรียนแบบไม่เครียด และช่วยลดภาระให้ผู้ปกครองที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเรียนออนไลน์ของลูกได้

คุณหญิงกัลยา กล่าวด้วยว่า การจะแก้ไขปัญหาใหญ่นี้ได้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ สมาคมศิษย์เก่าแต่ละโรงเรียน จะต้องเข้าไปช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียนสามารถ Learn From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดให้เป็นการให้ยืมใช้ในการเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย โดยโครงการ Next Normal with Smart Devices ภายใต้แคมเปญ “พี่ใหญ่ให้ยืม” นี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนสำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์

“อุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสำคัญ จะต้องมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กไทย วันนี้จึงนับเป็นการประกาศถึงความร่วมมือของภาครัฐ นำโดย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กร มูลนิธิต่าง ๆมาร่วมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย ซึ่งวันนี้ ดิฉัน โดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ได้มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ Smart Devices ให้กับโรงเรียน สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา มูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนออนไลน์”  คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้าน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ.กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคุณหญิงกัลยาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โครงการ “พี่ใหญ่ให้ยืม” จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะรับนโยบายและดำเนินการ โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลรวมทั้งมีระบบแบบทดสอบออนไลน์ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน หลังจากนั้น ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึงกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย เช่น โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ขณะที่ นายกวินเกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ด้านการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า  เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งคุณหญิงกัลยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและพร้อมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียน เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งการมีอุปกรณ์หรือ Smart Device ให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์จะเป็นคำตอบและตอบโจทย์เรื่องการช่วยและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียนในอนาคตได้เป็นอย่างมาก

ส่วนนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โค้ดดิ้งแห่งชาติ กล่าวว่า การขยายผลการจัดหา Smart Devices ในทุกภาคส่วนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิต่าง ๆเป็นหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา ภาคเอกชน มูลนิธิ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งการซื้ออุปกรณ์ใหม่และรับบริจาคอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s