คุณแหน : 17 พฤศจิกายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616081

คุณแหน

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll เพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และ ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ที่ได้รางวัลสำเภาทองประจำปี 2564..

ll ชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นผู้นำฆราวาสเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดแสงธรรมสุทธารามจ.นครสวรรค์ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส..

ll จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care 180,000 ชิ้น จาก ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รอง กก.ผจก.ใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปจัดทำถุงยังชีพมอบให้ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนใต้และหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19.

.ll อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ วันเกิดปีนี้ไปทำบุญที่ รพ.สงฆ์ และไปทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆ ตามประสาสาวโสด

..ll สุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ.อพวช. พร้อม ดร.กรรณิการ์ เฉิน ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่น 4 ที่มาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.อาทิ ภุชพงค์ โนดไธสง,พล.ต.เทวมิตรพลภักดี,วิน วิริยประไพกิจ,ดร.ศุภกร สิทธิไชย,นพ.มานัส โพธาภรณ์,รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ,พิษณุ มิลินทานุช,สมศักดิ์ วรวิจักษณ์,สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์,พรพนิต รัตนกุล,ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ,กรัญย์พล อัศวสุวรรณ,กรรธิมา สาริกา,ชาตรี เวทสรณสุธี,ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์, วรนัดดา อนาวิล โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายด้วย..

ll รับปลายฝนต้นหนาวดร.วิชัย อิ่มสุขสม เดินสายไปไหว้พระ พักผ่อน ริมแม่น้ำปิงและตระเวนนอกเมืองเชียงใหม่9 คืน

..ll นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ ต้อนรับ ทวีศักดิ์ มโนธรรม ผอ.ศูนย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สปป.ลาว ที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับตำแหนง ผอ.รพ.ป้ายแดง.

.ll อนุโมทนาบุญกับคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์ม เกษตรสมัยใหม่ที่ได้มอบผลิตผล เช่น ข้าว ถั่วเขียว ข้าวโพดหวานแดง ผักสลัดเรดโอ๊ค พริกหยวก ผักบุ้ง ให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งดูแลผู้พิการกว่า 800 คน.

.llผู้ที่ชื่นชอบการทำเกษตร สนใจเกษตรสมัยใหม่และการเทคโนโลยีทางการเกษตร ดร.ปรีสารรักวาทิน แจ้งดีป้าจะจัดอบรมหลักสูตร Chiefof Digital Agro Business รุ่นที่ 3 CDA#3 มีไปศึกษาดูงานที่อิสราเอล รับสมัครได้ถึง30 พ.ย.นี้ โทร.089-2030183 หรือ www.depa.or.th/th/cda.

.ll เพื่อนๆ A8 ธรรมศาสตร์ โดย ดร.ประจักษ์ ทรัพย์มณี,ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ ส่งข่าวงานสวดดร.วัลลภ ลิปิพันธ์ ศาลา 9 วัดโสมนัสฯ16-18 พ.ย. 18.00 น. ฌาปนกิจ 20 พ.ย. 15.30 น…

ll สวด ศมน ทิมทอง ศาลา 6 วัดมกุฏฯ 18-22 พ.ย. เผา 23 พ.ย. 17.00 น. .

..ll ปลื้มใจแทน ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุลผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้าที่ไปร่วมดูแล Thailand Pavilion ในงาน World Expoที่ดูไบ 1 เดือน พร้อมเปิดช่องทางยูทูบ Expo 2929Virtual Guild by depa ตอนนี้มียอดวิว1.5 ล้าน และ subscriber กว่า 8,000 แล้ว..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s