ทางเลือกใหม่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ง่ายและไม่น่าอาย ด้วยการตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616059

ทางเลือกใหม่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ง่ายและไม่น่าอาย ด้วยการตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะ

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หากพูดถึงการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกแล้ว ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังไม่กล้าตรวจ ด้วยเหตุผลหลักคือ เขินอาย กลัวเจ็บ ยังเห็นเป็นเรื่องไกลตัว รวมทั้งไม่มีเวลา  ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากจากการติดเชื้อ HPV บริเวณอวัยวะเพศ โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การตั้งครรภ์หรือมีลูกหลายคน การมีประวัติเป็นกามโรค การรับประทานยาคุมกำเนิด เป็นเวลานาน หรือปัจจัยเสี่ยงร่วมอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ พันธุกรรม และการขาดสารอาหารบางชนิด ส่งผลให้อัตราการการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยพบมากถึงประมาณ 10,000 คนต่อปี เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และพบว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 5,200 คน หรือเฉลี่ยวันละ 14 คน ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่ป้องกันและรักษาหายได้ ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรก

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)  มีเทคนิคใหม่ในการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ โดยเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูงทื่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Genotyping ที่ N Health พัฒนาขึ้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหาผู้หญิงที่กลัวและรู้สึกอายในการตรวจภายใน ได้ตรวจดูว่ามีการติดเชื้อ HPV ในร่างกายหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนสตรีให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นได้

สำหรับขั้นตอนการตรวจ  จะทำการเก็บปัสสาวะใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อ ให้มีปริมาตรอย่างน้อย 15-20 มิลลิลิตร  นำส่งห้องปฏิบัติการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 8-10 วัน หากตรวจพบว่าผลการตรวจเป็นบวกคือพบเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ แสดงว่ามีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจภายในเพื่อดูว่ามีเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกหรือไม่โดยสูตินรีแพทย์ต่อไป แต่หากพบว่าผลที่ได้เป็นลบคือไม่พบเชื้อ HPV ก็ควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก เช่น การใช้ถุงยางอนามัยคุมกำเนิด การมีคู่นอนคนเดียว การฉีดวัคซีน HPV เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ ไม่ใช่วิธีที่มาทดแทนการตรวจ Pap Smear แต่จะมีประโยชน์มากสำหรับกลุ่มผู้หญิงที่กลัวหรือรู้สึกอายและไม่ยอมเข้ารับการตรวจภายใน วิธีนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้หญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น สามารถลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้ แต่สำหรับผู้หญิงที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูก หรือ Pap Smear อยู่แล้วเป็นประจำทุกปีโดยสูตินรีแพทย์  วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะก็ไม่จำเป็น เนื่องจากการตรวจด้วย Pap Smear เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดอยู่แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s