ปักหมุดค้นหา’เด็กหลุดระบบการศึกษา’ได้ครบ 100% ธันวานี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616777

ปักหมุดค้นหา'เด็กหลุดระบบการศึกษา'ได้ครบ 100% ธันวานี้

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.31 น.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า จากที่กองทุนเพื่อความเสอมภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่ามีเด็กทั่วประเทศหลุดจากระบบการศึกษาประมาณ 500,000 คนนั้น เป็นการคาดคะเนของ กสศ. แต่ตัวเลขเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประมาณ 40,000 คน ซึ่งข้อมูลนี้ สพฐ.ได้มาจากข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ทำการค้นหาและดึงเด็กบางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้ว ส่วนที่เหลือตนได้มอบหมายให้โรงเรียนทุกแห่งไปดำเนินการปักหมุดค้นหาเด็กต่อไป ว่าเด็กแต่ละคนที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่พื้นที่ไหน มีปัญหาอะไร จะดึงกลับเข้าระบบอย่างไร ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ จากสามารถปักหมุดค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาได้ครบ 100%

“น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบนโยบายว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ทุกหน่วยงานควรมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษามีหลายสาเหตุ เช่น ย้ายตามผู้ปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการสอนอาชีพเสริมให้กับเด็กเหล่านี้” นายอัมพร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s