มทร.อีสาน จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพายัพ จ.นครราชสีมา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616045

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพายัพ จ.นครราชสีมา

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มทร. อีสาน เป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่7 พฤศจิกายน 2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา, วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง อดีตอธิการบดี และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต หน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี โดยมี พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,281,084.89 บาท สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ มทร.อีสาน ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจัดงานในรูปแบบใหม่ในวิถี New Normal ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด ตามประกาศและนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

สำหรับวัดพายัพเป็นพระอารามหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมๆ กับเมืองนครราชสีมา โดยวัดตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเสาหลักเมือง จึงได้ชื่อว่า “วัดพายัพ”ซึ่งเป็น 1 ใน 6 วัดที่เก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ภายในวัด เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงมีพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์ฯ ในท่าประทับยืนประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงไทยอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถ นอกจากนี้ภายในวัดได้มีการสร้างถ้ำหินงอกหินย้อย ซึ่งมีการรวบรวมพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 300 ปี ให้ประชาชนได้กราบไหว้ และชมความงามภายในถ้ำด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s