ยอดฉีดวัคซีนใกล้ครบ 100 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกต่ำ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616932

ยอดฉีดวัคซีนใกล้ครบ 100 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกต่ำ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.46 น.

สธ.เผยยอดการฉีดวัคซีนของไทย 87.6 ล้านโดส เหลือนอีก 12.4 ล้านโดสจะครบ 100 ล้านโดส เผยมี 10 จังหวัดรับวัคซีนเข็มแรกต่ำ เพราะไม่ใช่พื้นที่ระบาด จึงไม่ตระหนัก ส่วนเปิดประเทศ มา 18 วัน อัตราการติดเชื้อผู้เดินทางเข้าไทยแบบ T&G แค่ 0.08 %

19 พ.ย.64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยอดการฉีดวัคซีนของไทย 87.6 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็ม 1 ฉีดแล้ว 46.2 ล้านโดส หรือคิดเป็น 64.2%,เข็ม2 ฉีดแล้ว 38 ล้านโดส คิดเป็น 53.3% ส่วนเข็ม 3 ฉีดไปแล้ว 2.9 ล้านโดส หากจะให้ครบตามเป้า 100 ล้านโดส ยังต้องเร่งฉีดอีก 12.4 ล้านโดส พร้อมเน้นย้ำการฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวให้มีการฉีดให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานที่เข้าไปทำงาน

ส่วน 10 จังหวัด ที่มีการรับวัคซีนต่ำ โดยคาดว่าสาเหตุมาจากอาจไม่ใช่พื้นที่ระบาด จึงไม่ได้ไปรับวัคซีนได้แก่ นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ ยโสธร สุรินทร์ แม่ฮองสอน ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ สกลนคร และมีถึง 43 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 50% แล้ว และหวังว่าจะสามารถเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมไป 70 % ได้โดยเร็ว สำหรับการฉีดวัคซีนใน ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง พบว่าฉีดเกิน 80% ใน 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี นครพนาม สกลนคร กรุงเทพ เชียงใหม่และสมุทรปราการ จะเห็นว่า นครพนม แม้ภาพรวมเข็ม  1 จะต่ำ แต่ปรากฎว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับวัคซีนสูง

นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า  สำหรับมาตรการเร่งรัดในการรับวัคซีนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประชุมระดมสรรพกำลังตรวจสอบหาสาเหตุ และเร่งให้ข้อมูลประชาชนเรื่องการรับวัคซีน รวมถึงอาจมีการจัดจุดวอล์กอิน เพื่อรับวัคซีนด้วย สำหรับอัตราการติดเชื้อนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ 1 พ.ย.-18พ.ย.64 มีผู้เดินทาง เข้ามาด้วยระบบเทสแอนด์โก 51,558 คน พบมีการติดเชื้อ 41 คน คิดเป็น 0.08% ถือว่าติดเชื้อต่ำ และการดำเนินการมีความปลอดภัย โดยมีประเทศที่ เดินทางเข้าไทยมากสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 9,461 คน รองลงมา เยอรมัน 7,401 คน สหราชอาณาจักร 3,449 คน

พร้อมย้ำสถานการณ์การติดเชื้อในต่างประเทศ โดยองค์การอนามัย ให้มีการจับตา ซึ่งในออสเตรีย มีมาตรการจำกัดการเข้าออก ในพื้นที่สาธารณะของผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้าออกเมื่อมีความจำเป็น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s