ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียงฉีด’ซิโนฟาร์ม’ล่าสุด อาการรุนแรง 17 เสียชีวิต 22 ราย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616919

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียงฉีด'ซิโนฟาร์ม'ล่าสุด อาการรุนแรง 17 เสียชีวิต 22 ราย

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.35 น.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” Sinopharm จากผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 13,800,281 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 7,031,240 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.39 % = 27,152 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63 % = 44,594 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.31 % = 22,044 ราย
อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.56 %
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43 %
เหนื่อย เพลีย 0.41 %
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37 %
อาการไข้ 0.36 %

ผู้รับวัคซีน “วัคซีนซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 จำนวน 6,769,041 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 4,097 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.34 % = 22,688 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.22 % = 14,758 ราย
อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.32 %
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.27 % 
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25 %
เหนื่อย เพลีย 0.24 %
อาการไข้ 0.21 %

* สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงานผู้รับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)

ผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 5 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย และ เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย เส้นเลือดหัวใจตีบ 1 ราย เส้นเลือดสมองตีบและสมองบวม 1 ราย และรอการชันสูตร 2 ราย
ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 17 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 1 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย , แพ้วัคซีนรุนแรง SJS 1 ราย และ เวียนศีรษะ 2 ราย

* ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 743,481 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s