‘ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช’ ศิลปิน25ประเทศร่วมแสดงผลงาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617163

‘ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช’  ศิลปิน25ประเทศร่วมแสดงผลงาน

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดตัว โครงการการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ “Thailand Biennale, Korat 2021” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” ใช้ชื่อภาษาไทย“เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2564-31 มี.ค 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพของวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย ที่ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ซึ่งงานศิลปะร่วมสมัยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่สามารถสร้างความสนใจในการเผยแพร่วัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้ และสร้างจินตนาการ และประเด็นสำคัญคือการสร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทางศิลปะร่วมสมัยเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในพื้นที่ สร้างงานสร้างอาชีพให้ท้องถิ่น และสามารถสร้างการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายอิทธิพล เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 53 คน จาก 25 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่ต่างๆรูปแบบศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ โดยศิลปินได้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งจะมีการติดตั้งศิลปะถาวร จำนวน 8 ชิ้น และผลงานชั่วคราว กึ่งถาวรรวม 45 ชิ้นงาน

โดยผลงานจะจัดแสดงในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง ได้แก่ Art gallery and exhibition, สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สวนสัตว์นครราชสีมา, ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี (ย่าโม), TK park ข้างวัดพายัพ,หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดพายัพ ส่วนที่ อ.พิมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, กุฏิฤาษี และบริเวณหอนาฬิกา และ อ.ปากช่อง ได้แก่ หอศิลป์พิมานทิพย์

“มีไฮไลต์สำคัญ โดยการอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีมาจัดนิทรรศการ แสดงถึงถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ การออกแบบ ตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินนานาชาติ หลากหลายสาขามาจัดแสดงภายในงานโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ชาวโคราชต่างตื่นตัวกับการได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจังหวัดได้สร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ยิ่งในช่วงสภาพอากาศเย็นสบายนี้ เหมาะแก่การชมงานศิลปะร่วมสมัยอย่างยิ่ง โดยขณะนี้ได้มีการติดตั้งผลงานของศิลปินใน 3 พื้นที่จัดงานแล้ว ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไปชมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจังหวัดยังได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางคมนาคม

ปรับภูมิทัศน์ถนนหนทางต่างๆ ป้ายบอกทาง รวมถึงการจัดมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่จัดงานกว่า 1,200 นาย ส่วนมาตรการดูแลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร่งทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในจังหวัด กว่า 2 ล้านโดส หรือ ประมาณร้อยละ 50 ของประชากร ตั้งเป้าภายในเดือนพ.ย.นี้ จะฉีดเพิ่มได้กว่าร้อยละ 70 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ อีกทั้งยังได้จัดเตรียมทีมอาสาสมัครประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนรองรับการจัดกิจกรรมตลอด 4 เดือน

ยูโกะ ฮาเซงาวะ ภัณฑารักษ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติฯ กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดงาน มุ่งสร้างการรับรู้งานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา นำเสนอแนวคิดด้านนิเวศวิทยาของภูมิภาค รักษาและสร้างสรรค์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มุ่งค้นศักยภาพของสถานที่ต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ และชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม ตามแนวคิดหลักการมีส่วนร่วม ได้เสียร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งหมายให้การจัดแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการซึ่งจัดแสดง ผลงานศิลปะที่จะพาผู้ชมเข้าไปรับรู้ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อมองปัญหาจากภายในสู่ภายนอก และมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ อีกทั้งชักชวนให้ตั้งคำถามเพื่อหาทางออกด้วยแนวทางใหม่ๆ และให้เกิดการเยียวยาทางจิตใจของผู้ชมระหว่างการรับชมผลงานด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s