สพฐ.เร่งถอดบทเรียนหลังเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อหลายโรงเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616776

สพฐ.เร่งถอดบทเรียนหลังเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อหลายโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.23 น.

สพฐ.เร่งถอดบทเรียนหลังเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อหลายโรงเรียน ปลัดศธ.เผย นร.ฉีดวัคซีนแล้ว 3.5 ล้านคน คิดเป็น 88.47%

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากข้อมูลวันที่ 18 พ.ย.2564 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ จำนวนผู้ประสงค์ฉีด 3,960,662 คน เข็ม 1 ฉีดแล้ว 3,503,998 คน คิดเป็น 88.47% และเข็ม 2 ฉีดแล้ว 1,088,473 คน คิดเป็น 27.48% แยกเป็น ภาคใต้ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 86% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 33% ภาคเหนือ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 93% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 49% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 86% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 24% ภาคตะวันออก เข็ม 1 ฉีดแล้ว 94% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 37% ภาคตะวันตก เข็ม 1 ฉีดแล้ว 96% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 34% และภาคกลาง เข็ม 1 ฉีดแล้ว 89% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 19%

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สถานศึกษาเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 พศจิกายน 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ตามนโยบายของรัฐบาล และการเปิดเรียนนั้นต้องเป็นไปตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และจัดทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนปฏิบัติตาม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ มีโรงเรียนเปิดสอนรูปแบบ On Site แล้วกว่า 13,000 แห่ง และเชื่อว่าในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ จะมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 90 – 100% ที่มีความพร้อมสามารถเปิดสอน On Site ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย

นายอัมพร กล่าวต่อว่า จากการเปิดเรียน On Site เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ยังไม่พบการแพร่ระบาดในโรงเรียน แต่การระบาดเกิดขึ้นจากผู้ปกครองได้รับเชื้อมาแล้วมาแพร่ให้ครอบครัว และนักเรียนนำมาแพร่ในโรงเรียนอีกต่อ เมื่อโรงเรียนตรวจพบแล้วก็ทำการควบคุมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ เช่น ปิดโรงเรียน ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

“ขณะนี้มีการติดเชื้อในโรงเรียนจำนวนมาก เช่น ใน จ.อุบลราชธานี ที่นักเรียนติดเชื้อจากผู้ปกครอง หรือมีนักเรียนหลายคนติดเชื้อจากการเดินทางจากรถรับส่งนักเรียน และโรงเรียน ใน จ.กำแพงเพชร รวมถึงโรงเรียนมัธยม จ.โคราช ที่พบนักเรียนติดเชื้อจากผู้ปกครอง จนโรงเรียนประกาศปรับแผนการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนใดพบผู้ติดเชื้อ จะไม่ปิดทั้งโรงเรียน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ เราควรจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ และจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้โควิด-19 มาคุกคามชีวิตเราได้ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ทางผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุชจังหวัดได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือและควบคุมการระบาดแล้ว อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำเหตุการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มาถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป และอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้ฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและนักเรียนด้วย” นายอัมพร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s