คุณแหน : 21 พฤศจิกายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617008

คุณแหน

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll “ขอจงเป็นผู้ที่ไม่พูดพล่ามโดยปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชังในยามที่สังคมต้องการสาระ คำปรึกษาหารือและกำลังใจ” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช…

ll “กังวลหลายเรื่องทั้งรายได้ประชาชน หนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ ทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาในสถานการณ์วันนี้ ผสมผเสกันเข้ามารวมถึงราคาน้ำมัน ฯลฯ” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาหลังจากประชุมครม.สัญจรที่กระบี่…

ll “คนพวกนี้ไม่ได้เรียกร้องเรื่อง การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ แต่ต้องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนที่สมควรถูกลงโทษมากที่สุดก็คือ คนที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้ชักนำคนที่เป็นตัวการ คนที่ไปเอาคนอื่นมาติดคุกแล้วตัวเองอยู่สบาย ต้องถอนรากถอนโคนคนพวกนี้” อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณฐพร โตประยูร ท่านแน่จริงๆ ครับ…

ll ที่สุดพุธที่ ๑๙ พ.ย. ณ รัฐสภาสมาชิกรวม ๗๕๐ ท่าน ลงเสียงไม่รับหลักการ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๔๗๓ เสียง (สส.๒๔๙, สว.๒๒๔) งดออกเสียง ๖ เสียง เป็นของสส.และสว.คนละครึ่ง และรับหลักการเพียง ๒๐๖ เสียงมีของ สว. ๓ เสียง เจ้าเดิม…

ll พนิต วิกิตเศรษฐ์ สส.รายชื่อ ปชป. “ถ้าเราจะลองเปิดใจสำรวจความคิดความเห็นจากคนรอบข้าง ผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเก่า ยังมีความบริสุทธิ์ใจไม่เจตนาล้มล้างสถาบัน แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรียกว่าปฏิรูปหรือคำใดก็ตาม ถือเป็นเรื่องปกติของสังคม ผมคิดว่าควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป”…

ll แต่โฆษกพรรคไทยภักดี สุขสันต์ แสงสี กล่าว กลุ่มชุมนุมสร้างวาทกรรมบิดเบือนปลุกระดมของกระบวนการล้มล้างการปกครอง (๑๔ พ.ย.) เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคน เยาวชนอนาคตของชาติ ต้องรู้เท่าทันไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้และไม่ยอมเสียอนาคตเพราะเครือข่ายลวงโลก ล้มล้างการปกครอง…

ll และมหาดไทย คือกระทรวงแก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ใช่กระทรวงเศรษฐกิจ เป็นบทความของ ประเวศวะสี แถมกล่าว ประเทศไทยมีทรัพยากรเพื่อการพัฒนาแต่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ค่ะ ท่านเป็นประชาชนอาวุโส…ll

น้องนิ่ง…นิ่ง..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s