มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา มอบตำแหน่ง ‘ศาสตราจารย์’ แด่ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616305

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา  มอบตำแหน่ง ‘ศาสตราจารย์’ แด่ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาจัดพิธีมอบตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” แด่ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และ พระครูสังฆรักษ์ชวาล อาภากโร วัดใหม่ไร่ดง ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อายุ 69 ปี พรรษา 49 โดยมี ศ.ดร.เนลรอยส์เตอร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นประธานในพิธีมอบพร้อมด้วย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี ซีอีโอ, รศ.ดร.ณัฐวุธวัชรกุลดิลก อธิการบดี, ดร.ณฐวัฒน์ ชื่นฤดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 ชั้น 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

งานนี้ ผู้ได้รับมอบตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ขึ้นกล่าวขอบคุณและเผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ที่มอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ ไม่คิดว่าจะได้ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เชิญไปสอนที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 เลยไม่ได้ไป และเมื่อครั้งที่ได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ดีใจเพราะเป็นคนเดียวที่จบทางด้านพระอภิธรรมโดยตรง 42,000 พระธรรมขันธ์ ดีใจมากที่ได้รับในวันนี้ ทำอะไรก็ไม่คิดจะหวังอะไรตอบแทน อยากทำให้ดีที่สุด ดีใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกรมพินิจคุ้มครอง ได้ช่วยผู้คนเป็นหมื่นๆ ขอบพระคุณมากจริงๆ”

หลักสูตรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มุ่งที่จะสร้างให้เกิดความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง ตามแนวแห่งศาสนธรรมของทุกศาสนา และตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะเดียวกัน ผู้เข้ามาศึกษาต้องสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการ ที่เน้นการประกอบการเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว การจัดการศึกษาเช่นนี้ จะแตกต่างจากสถาบันการศึกษากระแสหลักทั่วไปที่เน้นการให้คนเข้าเรียนเพื่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการเป็นลูกจ้างเอกชน แต่ประสงค์เป็นการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเองเป็นเจ้านายของตนเอง การสร้างอาชีพอิสระ และการเป็นผู้ประกอบการอิสระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s