ลูกเสือที่บ้าน 12 จากกรีซถึงไอซ์แลนด์ ลูกเสือยุโรปไม่หยุดนิ่งเมื่อโควิดระบาด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616623

ลูกเสือที่บ้าน 12 จากกรีซถึงไอซ์แลนด์ ลูกเสือยุโรปไม่หยุดนิ่งเมื่อโควิดระบาด : อาทร  จันทวิมล

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 07.00 น.

จาก From Greece to Iceland, Scouting never stop in times of Corona : https://www.scout.org/ru/node/561425 เขียนต้นฉบับโดย ลูกเสือยุโรป ..World Scout Bureau Europe Support Centre วันที่เผยแพร่ต้นฉบับ: 27. มี.ค. 2020

แผนที่ประเทศ กลุ่มลูกเสือภูมิภาคยุโรป

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  หน้ากากอนามัย และมีข้อบังคับด้านความปลอดภัย ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของลูกเสือ เช่น  การประชุมแบบดั้งเดิม  การเดินทาง และกิจกรรมกลางแจ้ง  ที่ต้องเลื่อนออกไปหรือยกเลิก แต่กิจการของลูกเสือนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรลูกเสือหลายแห่งกำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนสมาชิก ในขณะที่องค์กรบางแห่งได้ก้าวไปอีกขั้นและช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาด้วยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดส่งอาหารให้ผู้สูงอายุหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ลูกเสือยื่นมือออกไปช่วยชุมชน

ที่ ประเทศโปแลนด์ หน่วยงานลูกเสือระดับชาติได้ติดต่อไปยังหน่วยลูกเสือต่างๆให้ยกเลิกการชุมนุมทั้งหมด  กระจายข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดไปสู่ชุมชน  จัดการช่วยเหลือชุมชนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส เช่นผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร และ ผู้หงอยเหงา (https://bit.ly/2vU9G9m)

ลูกเสือโปแลนด์ขี่จักรยานส่งอาหารสดให้ผู้สูงอายุ

ที่สาธารณรัฐเช็กมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยอาสาสมัครลูกเสือทำการผลิตหน้ากากโควิดด้วยตนเอง ด้วยการเย็บหน้ากากผ้าจากวัสดุที่ได้มาจากเสื้อยืดและเครื่องแต่งกายของลูกเสือที่ใช้แล้ว   เพราะวัสดุและหน้ากากอนามัยจากโรงงานนั้นขาดตลาดหาซื้อไม่ได้  (https://reut.rs/2xpVoha)

ลูกเสือสาธารณรัฐเชก  เย็บหน้ากากผ้าป้องกันโควิดใช้เอง

ในประเทศอิตาลีขณะที่อิตาลีเข้าสู่สัปดาห์ที่สามของการปิดเมืองป้องกันโควิด  ความรู้สึกไม่สบาย โดดเดี่ยว และความหงอยเหงา  ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนชาวอิตาเลียน   ลูกเสืออิตาลีได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เมืองฟลอเรนซ์  ลูกเสืออิตาลีได้จัดบริการจัดส่งอาหารสดและของชำฟรีถึงบ้านผู้สูงอายุ  โดยปกป้องตนเองด้วยหน้ากากและถุงมือ  ลูกเสือกระโดดขึ้นจักรยานหิ้วถุงชอปปิ้งไปส่งอาหารและของใช้ประจำวันยังบ้านของผู้ต้องการ   และเนื่องจากบริการนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวนมากจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับคำขอและรับอาสาสมัครเพิ่มเติม  เมื่อขี่จักรยานไปถึงที่หมาย ลูกเสือจะวางถุงสิ่งของไว้ที่หน้าประตูบ้านและรักษาระยะห่างขณะที่สนทนากันอย่างรวดเร็ว   การสนทนาด้วยความเป็นมิตรเช่นนี้ทำให้บรรเทาความหงอยเหงาว้าเหว่จากการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวของคนชราไปได้บ้าง

กัลป์ลิคานี  หนึ่งในลูกเสืออาสาสมัครอิตาลี กล่าวว่า คำขวัญของลูกเสือ คือ “จงเตรียมพร้อม  Be Prepared”  โดยพวกลูกเสือจะเตรียมพร้อมอยู่ทุกครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยพิบัติ  โดยเราจะร่วมผจญความทุกข์ยากร่วมกับผู้ประสบภัย  ช่วยปกป้องภัยอันตราย  และซ่อมสร้างสิ่งที่ชำรุดเสียหายขึ้นใหม่  โดยยึดหลักแห่งความสามัคคี ช่วยเหลือกันด้วยน้ำใจไมตรี สมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ชุมชน เรกกิโอ อิมิเลีย   ลูกเสืออิตาลีได้รับการขอร้องจากโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้ไปช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่มาติดต่อ  ลูกเสือที่ปกป้องด้วยถุงมือและหน้ากากอย่างรัดกุม จะมอบเจลล้างมือให้ผู้มาติดต่อ   ถามคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพตามที่ฝึกอบรมมา   ก่อนที่จะนำไปยังพื้นที่คัดแยกซึ่งจะมีพยาบาลคอยพิจารณาว่าผู้ใดจะต้องได้รับการทดสอบโควิดด้วยวิธีการอย่างใด    ระหว่างที่มีการปิดเมืองป้องกันโควิด  ลูกเสืออิตาลีได้จัดการประชุมออนไลน์เป็นประจำ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และปรึกษาหารือเพื่อให้กิจการลูกเสือดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด https://www.facebook.com/ScoutinginEurope/videos/2276245362679864/

ลูกเสืออิตาลีจัดประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์

กลุ่มลูกเสือฝรั่งเศสในทุกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบได้ระดมกำลังเพื่อส่งอาหารสดและของใช้สำหรับผู้สูงอายุ    ลูกเสือบางกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้าน    เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะติดตามสุขภาพอนามัยของประชาชนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขและการแพทย์ ทำหน้าที่เป็นแมวมองโดยไม่ต้องรวมตัวกัน รวบรวมความต้องการสนับสนุน 80 อย่างของโรงพยาบาลต่างๆ แล้วเผยแพร่ข่าวสารออกไปทางเวปไซด์ถึงกลุ่มสมาชิกลูกเสือเพื่อหาทางสนับสนุนในสิ่งที่ทำได้ เช่นอาหาร   การขนส่ง   อุปกรณ์และวัสดุการแพทย์  และภารกิจที่ไม่ต้องติดต่อตรงกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันมิให้ลูกเสือได้รับอันตรายจากการติดเชื้อ   (https://bit.ly/39iuIfy)

ลูกเสือฝรั่งเศส ส่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

ลูกเสือลิทัวเนียได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครระดับชาติด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทำให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์ไปติดต่อได้โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์ประจำวันของตนเอง https://stipruskartu.lt/.

ลูกเสือเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีอุดมการณ์ทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมในโลกที่ดีกว่าเดิม   ได้ระดมกำลังและลงมือสู้โควิดผ่านโครงการReady2Help กับสภากาชาดเนเธอร์แลนด์เพื่อบริจาคหน้ากากอนามัย ลูกเสือกลุ่มต่างๆ เข้าไปช่วยโรงพยาบาล ในการกางเต็นท์ขนาดใหญ่สำหรับรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  ลูกเสือบางคนเข้าไปเป็นอาสาสมัคร กับธนาคารอาหารในท้องถิ่น หรือสนับสนุน ตำรวจ แผนกดับเพลิง และสถานพยาบาล (https://bit.ly/2xEDozt)

ในไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ (https://bit.ly/2QHqQxU) และลักเซมเบิร์ก (https://bit.ly/2ydUW69) ลูกเสือจัดบริการจัดส่งของชำและพาสุนัขเดินเล่นลูกเสือบางคนให้บริการเพื่อนกับคนเหงาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ไคลั่ม  เฮดเดอร์แมน  ลูกเสือไอร์แลนด์ ให้บริการขี่จักรยานส่งอาหารสดและของชำตามบ้านผู้สูงอายุฟรี ในช่วงโควิดระบาด

ไคลั่ม เฮดเดอร์แมน (Caillum Hedderman) ลูกเสือไอร์แลนด์ อายุ 17 ปี ใช้เวลาว่างจากการเรียน ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนที่เขาอยู่ในช่วงที่โควิดระบาด   โดยได้ไปขอรายชื่อและที่อยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ในชุมชนจากสำนักงานเทศบาล   แล้วเดินทางไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านโดยตะโกนคุยกันทางหน้าต่างเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม   ไคลั่ม ทำป้ายโปสเตอร์แนะนำตนเองพร้อมเบอร์โทรศัพท์  แจ้งว่าพร้อมจะให้บริการต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยโควิดในชุมชน โดย จะขี่จักรยานนำอาหารและของชำจากร้านค้าไปส่งตามบ้านโดยไม่คิดค่าบริการแล้วนำโปสเตอรนั้นไปติดไว้ที่โบสถ์ ศาลาประชาคม และเฟสบุคของเขา     หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้เขียนบทความยกย่องการกระทำของไคลั่ม จนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศไอร์แลนด์  (https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/on-your-bike-boy-scout-caillum-17-delivering-groceries-to-the-elderly-people-in-his-community-39077349.html)

ลูกเสือลักเซมเบิร์กคว้ารางวัลพลเมืองยุโรปประจำปี 2020

ลูกเสือลักเซมเบิร์กของสมาคมลูกเสือ FNEL (Federation Nationale des Femmes LuxembourgeoisesX และ LGS (Letzenbuerger Guiden a Scouten)ได้รับรางวัลพลเมืองยุโรป European Citizen’s Prize สำหรับปี 2020 จากรัฐสภายุโรป  แสดงถึงความสำเร็จที่โดดเด่นในการส่งเสริมค่านิยมและความสามัคคีของพลเมืองในทวีปยุโรป

ลูกเสือลักเซมเบิรกให้บริการส่งอาหารสดและของชำไปยังบ้านของผู้สูงอายุ

ฟิลลิป เบอรชลิด (Philippe Berscheid) รองเลขาธิการของ FNEL Scouts & Guides ชี้ให้เห็นว่ารางวัล European Citizen’s Prize นั้นเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างยิ่ง แสดงถึงการยอมรับสำหรับความพยายามอันเหลือเชื่อที่ลูกเสือในลักเซมเบิร์กได้ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19

“การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งในเสาหลักของวิธีการลูกเสือของเรา  ที่เริ่มดำเนินการทันทีเมื่อวิกฤตโรคระบาดโควิด มาถึงประเทศของเราในต้นปี 2020” เขากล่าว

เป็นเวลาเกือบ 4 เดือนที่ลูกเสือลักเซมเบิร์กได้เสนอบริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ แก่ชุมชนของพวกเขา ตั้งแต่การไปช่วยซื้อของประจำวัน การทำธุระ การพาสุนัขเดินเล่น ไปจนถึงการไปร้านขายยา และงานประจำวันอื่นๆ ด้วยโครงการ “#AllDagEngBA” (ทำความดีทุกวัน) สมาชิกลูกเสือลักเซมเบิร์ก ประมาณ 900 คน  ได้ช่วยผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยง ทำงานต่างๆทุกวันนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ โดยลูกเสือได้ทำความดีไปแล้วถึง 6,241 รายการ ในเวลาเดียวกัน ลูกเสือลักเซมเบิร์กได้เริ่มความคิดริเริ่มอีกครั้งเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2020  ด้วย แคมเปญ “#Bizdoheem” (เย็บที่บ้าน)  โดยดำเนินการผลิตหน้ากากป้องกันที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ อาสาสมัครประมาณ 450 คนได้ทำการเย็บหน้ากากป้องกันโควิด 40,641 ชิ้น  แล้วส่งไปยังองค์กรเพื่อสังคมกว่า 50 แห่งทั่วประเทศต่อมารัฐบาลลักเซมเบิร์กได้ขอให้ลูกเสือประสานงานการแจกจ่ายหน้ากากป้องกันโควิดด้วยนอกจากโครงการหลักสองโครงการนี้แล้ว สมาคมลูกเสือทั้งสองยังได้จัดกิจกรรมลูกเสือประจำบ้านสำหรับสมาชิกทุกคนตลอดช่วงปิดเมืองล้อคดาวน์  อีกด้วย

กิจกรรมลูกเสือดำเนินต่อไปที่บ้าน

แนวคิดสนุกๆ และสื่อการศึกษามากมายได้รับการพัฒนาโดยองค์กรลูกเสือหลายประเทศในทวีปยุโรปในเวลาไม่นานนี้  รายการที่พัฒนาไปแล้วคือ

ลูกเสือออสเตรีย ได้ค้นหาวิธีจัดกิจกรรมลูกเสือที่บ้านโดยไม่ต้องมารวมกลุ่มกัน Scouting from home https://bit.ly/39lLDxR เช่น  การประชุมหรือเล่นเกมออนไลน์ทางไกลด้วยโปรแกรม ระบบซูม https://zoom.us/    ระบบสไกพ์  https://www.skype.com/en/ หรือ ระบบ Jitsi https://jitsi.org/jitsi-meet/ ทำให้กลุ่มลูกเสือสามารถปรึกษาหารือกันได้  โดยไม่ต้องเข้ามาอยู่ใกล้กันเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโควิด  และสามารถจัดงานสังสรรค์ที่บ้านผ่านโปรแกรมกระดานอัจฉริยะ แพดเล็ต (Padlet)สำหรับแสดงความคิดเห็นออนไลน์ระหว่างผู้ใช้หลายคน  โดยลูกเสือสามารถสร้างบัญชี งานต่างๆ แล้วปักหมุดไว้ที่บอร์ดพินได้นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ยังมีฟังก์ชั่นแชทเพื่อให้สมาชิกติดต่อได้แบบสดๆ ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียนสามารถโพสต์ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง และลิงค์เว็บไซต์ ทั้งยังสามารถส่งข้อมูลในบอร์ดออกมาเป็นไฟล์ รูปภาพ หรือพิมพ์ และแชร์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร หรือ อีเมล์ เป็นต้น  (https://www.youtube.com/watch?v=NTUXWtWcQwE)

กระดาน Padlet ของลูกเสือออสเตรีย

ลูกเสือเบลเยี่ยมจัดกิจกรรมลูกเสือระยะไกลและกิจกรรมลูกเสือที่บ้านเพื่อมิให้ใครรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง  โดยคำนึงถึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอรเนต  โดยใช้วิธีส่งข้อความผ่าน เอสเอมเอส    ส่วนสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีโทรศัพท์ นั้นใช้วิธีติดต่อผ่านผู้ปกครอง  โดยใช้หลักการของเบเดน โพเอลล์ #Ask the Scout ด้วยการถามลูกเสือและผู้ปกครองว่าต้องการกิจกรรมที่บ้านอย่างไร  เพื่อจะได้ความคิดเคล็ดลับวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่า  ทำให้กิจการลูกเสือมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด (https://bit.ly/33OZafV) ลูกเสือเบลเยี่ยมพวกเฟลมิชฮอลันดา  Flemish Scouts ทำการเคลื่อนไหวและรวบรวมสมาชิก 45,000 คนในกลุ่มเฟสบุ๊ก  (https://bit.ly/3atG6Xp) ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนออนไลน์และเกมสนุกๆ ทุกสุดสัปดาห์

ลูกเสือบัลแกเรียได้เปิดตัวโครงการ “Scouting never stop” ลูกเสือไม่หยุดนิ่ง30 วันแห่งความท้าทายออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน  เนื่องจากการระบาดของโควิด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้ลูกเสือไม่สามารถจัดกิจกรรม ประชุมแบบดั้งเดิม  การเข้าค่าย และเดินป่า      ลูกเสือบัลแกเรียเน้นกิจกรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต   การเคารพพ่อแม่ผู้สูงอายุ  ประวัติศาสตร์และประเพณี  เตรียมพร้อมที่จะช่วยผู้อ่อนแอกว่า  มีทัศนคติที่ดี  ความรักและความเข้าใจต่อโลกรอบข้าง ความจริงใจและมิตรภาพ   มุ่งมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายของชีวิต   การผจญภัยที่นำความสุขมาให้ ตลอดจนความตั้งใจที่จะให้บริการต่อผู้อื่น    มุ่งสอนเด็กๆให้เป็นเพื่อนแท้  ห่างจากการโกหก ไม่หน้าซื่อใจคด ไม่หยาบคาย (https://bit.ly/2Acd5Cf)

ลูกเสือสาธารณรัฐเชก  จัดทำเอกสารแนะนำกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที่บ้านสำหรับบุตรหลานในช่วงกักตัวโควิด    เช่นร่วมกันทำอาหารหรือขนม   การเดินป่าในธรรมชาติ   สร้างอุโมงค์บังเกอร์เขาวงกตในบ้านด้วยโต๊ะเก้าอี้ใช้ผ้าห่มคลุมแล้วให้เด็กถือไฟฉายเดินเข้าไปหาสมบัติที่ซ่อนไว้  หาหนังสือดีที่เด็กชอบมาให้อ่าน  วาดรูปเท้าลงบนพื้นให้เด็กกระโดด เพื่อให้ได้เคลื่อนไหวยืดกล้ามเนื้อ   สร้างรถของเล่นจากขวดน้ำพลาสติกแล้วขับเคลื่อนด้วยลูกโป่ง https://youtu.be/aGUQqUK8SQ8,www.skaut.cz/programdoma/

  วิธีเล่นของเด็กในช่วงโควิด  แนะนำโดยลูกเสือประเทศเชก

ลูกเสือเอสโตเนียได้จัดทำ “Indoorshutchallange” โดยสมาชิกได้รับการชักชวนให้ส่งรูปเต๊นท์ทำเองรูปแบบต่างๆ  (https://bit.ly/3eUl3Qc)

ลูกเสือฝรั่งเศสFrench Scouts และ Target Scouts ออกแบบเกมการศึกษาดิจิทัลที่สมจริง “L’Explorêve” สำหรับเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ใช้เวลาหลายสัปดาห์ รับชมได้ที่นี่ https://bit.ly/2wS8MdN

ลูกเสือเยอรมนีเปิดตัวบล็อก Scouting Never Ends ซึ่งมีกิจกรรมด้านการศึกษาและความสนุกสนานมากมายที่สามารถทำได้ที่บ้าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2WIKwFG นอกจากนี้ สมาคมลูกเสือคาทอลิกเยอรมัน (DPSG) ได้นำหนังสือ “การลูกเสือสำหรับเด็กชาย” “Scouting for Boys” ของเบเดน โพเอลล์ มาแปลเป็นหนังสือเสียงภาษาเยอรมัน   เพื่อให้ลูกเสือรุ่นเยาว์ได้ฟังเสียงได้ที่บ้าน   https://bit.ly/3a1sEZP

ในประเทศกรีซที่มีแดดจ้า ลูกเสือกรีซ ได้แนะนำวิธีใช้เวลาทำกิจกรรมอย่างสนุกและสร้างสรรค์ในช่วงถูกกักตัวอยู่ในบ้านสำหรับเด็กประถม เช่น ส่งภาพวาดมาประกวดกันที่อีเมล์ menoumespiti@sep.org.gr ทำอาหารง่ายๆ เช่นไข่เจียวหวาน  ข้าวโพดคั่ว  สร้างนิทานและการตูนออนไลน์ของตนเอง  สร้างกรุมหาสมบัติส่วนตัวนำไปฝังดินแล้วเก็บไว้หนึ่งปีค่อยเปิดดูอ่านหนังสือ ป่าดงพงไพร Jungle Book ฟังเพลงแห่งความฝัน   สร้างหุ่นจำลองไวรัสโควิด    สร้างอักษรลับสำหรับตนเอง เล่นเกมส์ทางโทรศัพท์   ทำเครื่องให้อาหารนกบริเวณบ้าน  พับกระดาษแบบญี่ปุ่นให้เป็นรูปสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  สำรวจบ้านเพื่อหาของเก่าของสะสมและความทรงจำในวัยเด็ก  อ่านหนังสือในอินเทอร์เน็ต    อ่านเรื่องไวรัสโควิด  ทำเงาสัตว์ด้วยมือ  วาดรูปบางอย่างบนหลังของเพื่อนแล้วให้เขาบอกว่าเขียนรูปอะไร   กิจกรรมสำหรับเด็กมัธยม    ส่งภาพที่วาดเองเกี่ยวกับ การเดินทางของไวรัสโควิด แล้วส่งมาประกวดที่อีเมล์ menoumespiti@sep.org.gr  เขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตนำไปซ่อนไว้  แล้วเปิดออกอ่านเมื่อถึงกำหนดเปิดที่เขียนไว้บนซองจดหมาย   สร้างการ์ตูนออนไลน์ของคุณเองในหัวข้อ “อยู่บ้านคนเดียว”    ทำวิจัยออนไลน์ เรื่อง “การใช้พลาสติกในโลกของเรา”

 (https://bit.ly/2ybkcK9)

ลูกเสือไอซ์แลนด์ทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “Together in Quarantine” และเผยแพร่ข้อควรระวังเกี่ยวกับไวรัส (https://bit.ly/2xnrJoT)

ลูกเสืออิสราเอลได้พัฒนากิจกรรม วัสดุ และชุดเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับผู้นำลูกเสือเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือการประชุมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Zoom และไม่พลาดการติดต่อ ชื่อของโปรแกรมมีชื่อว่า: “Scouts for All (เฝ้าดูสถานการณ์)” หรือ “צופיםלכל (מצב)” (https://www.tzofim.net/)

ลูกเสือลิทัวเนีย ใช้กระดาน Padlet https://bit.ly/3c2Bg3J ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจและหลากหลาย จัดการประชุมลูกเสือออนไลน์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (https://bit.ly/2UPT6kF) และ “กิจกรรมกลายเป็นป่าในขณะที่อยู่ที่บ้าน” เป็นคติประจำใจของกิจกรรมเฟสบุคของพวกเขา (https://bit.ly/2V7nmGF)(https://www.youtube.com/user/Skautija)

ลูกเสือโปรตุเกสใช้วิดีโอยูทูป (https://bit.ly/3ajVkxS) เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับชุมชนและช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมจากที่บ้าน พวกเขาได้เริ่มทำการ์ตูนด้วย (https://bit.ly/33PIN2M) ออกแคมเปญ 17 วัน 17 SDGs (https://bit.ly/3a08gb8) Everyday Scouts เสนอความท้าทาย 3 ประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG และประกาศชื่อผู้ชนะทุกวัน

ลูกเสือโปแลนด์  จัดโปรแกรมสตรีมสดบนเฟสบุคที่เรียกว่า ZHP 360 ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับไวรัส วิธีทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและเอกสารที่มีประโยชน์อื่นๆ โดยสามารถติดตามรายการเว็บเพิ่มเติมได้ที่ (https://bit.ly/2UmGNfl)

ลูกเสือโรมาเนียทำเอกสารเกี่ยวกับโรคระบาด “The Pandemic Journal” ที่รวบรวมวิถีชีวิตใหม่ของพวกเขา โดยต้องการให้ความเห็นอกเห็นใจ เชื่อมโยง และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (https://bit.ly/2Sl3mQh)

ลูกเสือเซอร์เบีย จัดทำวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ (https://bit.ly/2XX7fyu) ที่เตือนให้ลูกเสือต่างๆรู้ว่าเราทุกคนอยู่ด้วยกันและ “เราควรอยู่บ้าน เพื่อจะได้พบกันเร็ว ๆ นี้”

ลูกเสือสเปน  ได้จัดทำเอกสารแนะนำกิจกรรมสำหรับทำในช่วงเวลากักตัวอยู่ที่บ้าน   เช่น ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ออนไลน์   วิธีปลูกผักในขวดน้ำเก่า   ทำอาหารขนมกินเอง  และวิธีอธิบายให้เด็กๆเช่าใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด  (https://bit.ly/2Ux2Dgk)

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำการ์ตูนซีรีส์ (https://bit.ly/39S3tss) เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและวิธีป้องกันการแพร่กระจายและอยู่อย่างปลอดภัย

1. ท่องเที่ยวออนไลน์  ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของประเทศต่างๆ ออนไลน์  เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟ ประเทศฝรั่งเศส  https://www.louvre.fr/en/online-tours พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียม  ประเทศอังกฤษ https://www.britishmuseum.org/collection (ภาษาไทย)

2. วิธีอธิบายเรื่องไวรัสโควิดให้เด็กๆเข้าใจ

https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil

(https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_0a595408de2e4bfcbf1539dcf6ba4b89.pdf)

3. ฝึกให้เด็กปลูกต้นไม้     ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกปลูกต้นไม้  โดยอาจซื้อเมล็ดต้นไม้ดอกไม้มาปลูกในขวดน้ำเก่า   หรือ ตัดกิ่งต้นไม้ต่างๆมาแช่ในขวดน้ำ  เพราะกิ่งไม้ หรือ ชิ้นส่วนต้นไม้บางอย่างอาจงอกรากจนนำไปปลูกต่อได้   เช่น  กะเพรา  โหระพา  ขิง ข่า

ลูกเสือสวิตเซอร์แลนด์แนะนำกิจกรรมให้ทำที่บ้านทุกวันตั้งแต่เริ่มล็อกดาวน์บนหน้าเฟสบุคของพวกเขา (https://bit.ly/3as7Ifm) ในขณะที่องค์การลูกเสือแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้เตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์บางประการในหน้า (https://bit.ly/3axSHZq)

ลูกเสือสโลวีเนีย จัดทำเอกสารที่มีประโยชน์มากมายที่ (https://bit.ly/2JfC0WH) พวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนเป็นหลักเพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงกักตัวเมื่อโรงเรียนปิด

ลูกเสืออังกฤษเปิดตัวโครงการ Great Indoors (http://scouts.org.uk/the-great-indoors) ซึ่งเป็นกิจกรรมสนุก ๆ ฟรีกว่า 100 รายการสำหรับผู้ปกครองที่จะทำที่บ้าน เพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาไม่ว่างและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

ลูกเสือฟินแลนด์ (The Finish National Scout Organisation, Guides and Scouts of Finland) ได้พัฒนากิจกรรมเฉพาะเรื่องทุกสัปดาห์และปรับแต่งตามกลุ่มอายุของสมาชิก (https://partio-ohjelma.fi/etapartio/)

ลูกเสือมอลตา ได้มีส่วนร่วมในความท้าทาย ‘Stay at Home’ ซึ่งจัดโดยองค์กรลูกเสือแห่งชาติ เช่น แบบทดสอบใน อินสตาแกรม การแข่งขันบน เฟสบุคหรือการท้าทายที่สนุกสนานกับครอบครัวในบ้าน (https://bit.ly/2WUFfLq)

ลูกเสือประเทศมอนเตเนโกรจัดกิจกรรมความท้าทายออนไลน์ที่น่าทึ่งสำหรับลูกเสือรุ่นเยาว์ที่ต้องทำให้สำเร็จที่บ้าน พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้สอนผู้อื่นถึงวิธีการผูกปมหรือล้างมืออย่างถูกต้อง (https://bit.ly/3e1c3by)

ลูกเสือมาซิโดเนียเหนือ (North Macedonia) เริ่มโปรแกรมออนไลน์ใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศึกษาและความสนุกสนานมากมายในขณะที่เปิดตัวภารกิจท้าทายลูกเสือ 30 วัน (https://bit.ly/39vb7c7)

ลูกเสือเนเธอร์แลนด์จัดกิจกรรมรายสัปดาห์และรายวันสำหรับลูกเสือที่สามารถทำได้ที่บ้าน เช่น ก่อกองไฟในสวนหลังบ้าน ทำตามโปรแกรมตราสัญลักษณ์ หรือประดิษฐ์การ์ดสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา (https://bit.ly/2QX9Vrn)

นอกจากแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่องค์กรลูกเสือประเทศต่างๆได้พัฒนาขึ้นสำหรับสมาชิกของพวกเขาแล้ว พวกลูกเสือยังได้ใช้เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อและกระจายความสุข ดูตัวอย่างได้ที่วิดีโอของ ลูกเสืออิตาลีที่เชื่อมต่อออนไลน์เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของกันและกัน: (https://bit.ly/3aziReB)

นับเป็น เป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงที่ได้เห็นองค์กรลูกเสือต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในฐานะลูกเสือ เรามีความยืดหยุ่นและพร้อมเสมอ ดังนั้นขอให้เรามาเปลี่ยนช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสและเชื่อมโยงลูกเสือหลายล้านคนทั่วโลกในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

เอกสารต้นฉบับ  : https://www.scout.org/ru/node/561425

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s