วสันต์ สิทธิเขตต์ กับ Dream Before Doomsday | ก่อนวันฝันสลาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617189

วสันต์ สิทธิเขตต์ กับ Dream Before Doomsday | ก่อนวันฝันสลาย

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รีเบล อาท สเปซ ชวนคนรักงานศิลป์ชมนิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ณ รีเบล อาท สเปซ ราชเทวี จัดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

บนโลกที่เป็นแหล่งอาศัยที่พักพิงของมนุษย์และสิ่งมีชิวิตนับล้าน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นเติบโตควบคู่ไปกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โลกที่เคยสงบสุขกลับเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง ทั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ใจกลางเมือง ไฟไหม้ที่เกิดจากความต้องการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งจนขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจกล่าวได้ว่า หรือวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึง

นิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ เป็นดั่งภาพความฝันในห้วงคำนึงขณะที่พิจารณาชีวิตก่อนวันดับสลายของโลกใบนี้ วสันต์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของคนเราเมื่อดับสลายไปพร้อมกับโลกแล้ว ยังคงเป็นตัวเราอยู่หรือไม่ ความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ จะยังคงเป็นของเราหรือไม่ ถ้าสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลให้เรามีความคิดไม่มีอีกต่อไป ซึ่งตามปรัชญาโบราณกล่าวไว้ว่า เราจะได้พบเจอกับนรก-สวรรค์ เมื่อดวงไฟแห่งชีวิตได้ดับลงไปแล้ว หรือที่แท้จริงแล้วจะพบโลกจินตนาการที่เกิดจากความคิดความเชื่อในตัวเราหลอมรวมกัน แต่ในที่สุดแล้วสิ่งสำคัญ ณ ขณะนี้ คือ เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s