หนึ่งพลังของคุณ ช่วยเชื่อมโลกความรู้เด็กไทยให้เท่าเทียมได้ บริจาคสมทบทุนออนไลน์กับโครงการ ‘คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616839

หนึ่งพลังของคุณ ช่วยเชื่อมโลกความรู้เด็กไทยให้เท่าเทียมได้  บริจาคสมทบทุนออนไลน์กับโครงการ ‘คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา’

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายพันธมิตร 44 องค์กรภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด กับ “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” หรือ Notebook forEducation สมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักเรียนกว่า 260,000 คน ในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายมอบให้น้องๆ ระดับชั้นป.4-6 ซึ่งอยู่ในกลุ่มช่วงวัยที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างเท่าเทียม เสริมทักษะด้านไอซีที และเตรียมพร้อมก้าวทันการศึกษายุคนิว นอร์มอลโดยสามารถบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ connexted.org แพลตฟอร์มการระดมทุนเพื่อการศึกษาที่การันตีความโปร่งใส เชื่อถือได้ทุกการบริจาค จะส่งตรงเข้าบัญชีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งล้วนผ่านการพิจารณาโดยคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้าน สามารถตรวจสอบ และติดตามผลได้จริง พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของ “ผู้ให้” เพียงปลายนิ้ว โดยสามารถร่วมบริจาคด้วยวิธีการง่ายๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการสนับสนุนโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา 2.ลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือล็อกอินผ่าน Facebook/Gmail ได้ทันที 3.ระบุจำนวนเงินบริจาคตามช่องทางที่สะดวก ทุกบาท ทุกสตางค์ จะถูกโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่องทาง ได้แก่ โอนเข้าบัญชีโรงเรียน, Credit Card, QR Payment และ E-Wallet 4.ติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการที่บริจาค และดาวน์โหลดใบรับเงินบริจาคได้ที่หน้าบัญชีสมาชิก เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการยืนยันการรับเงินบริจาคและออกใบรับเงินบริจาค โดยโรงเรียนจะบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-0692101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@gmail.com

ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ที่ภาครัฐภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดย 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ต่อมาในระยะที่ 2 มีเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมโครงการอีก 19 องค์กร ได้แก่ บจ. เอ.พี. ฮอนด้า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บจ. เบอร์แทรม(1958) บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) บจ. เอดู พาร์ค โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บจ. โกลบิช อคาเดเมีย(ไทยแลนด์) บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์ บจ. เลิร์นคอร์ปอเรชั่น บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บจ. เอส เค โพลีเมอร์บจ. สลิงชอท กรุ๊ป บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และล่าสุดในระยะที่ 3 มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการ อีก 13 องค์กร รวมเป็น44 องค์กร ได้แก่ บจ. แอมิตี บมจ. บี.กริมเพาเวอร์ บมจ. ซี.พี.แลนด์ บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ. สยามแม็คโคร บจ. โพรนาลิตี้ บมจ. สมิติเวชกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s