โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผลักดันโครงการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617326

โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผลักดันโครงการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพ “โฟร์โมสต์” ที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมากว่า 65 ปี พร้อมช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผ่านโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบนมเป็นจำนวนกว่า 1,030,000 กล่องให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกว่า 50 ชุมชนทั่วประเทศด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความหมายและด้วยใจที่คำนึงถึงส่วนรวม

ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ช่วยให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคุณแม่ทั่วประเทศได้ส่งต่อน้ำใจ
ให้แก่กันและแบ่งปันไปยังเด็กๆ ในเดือนแห่งวันแม่ ผ่านการรวมพลังของหลายภาคส่วน ทั้ง โฟร์โมสต์ ในฐานะผู้ส่งต่อโภชนาการที่ดีมีประโยชน์ มูลนิธิกระจกเงาผู้มีบทบาทสำคัญในการนำนมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 ไปมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ที่ทำให้เข้าถึงความต้องการแบ่งปันของคนไทยทุกคน พนักงานโฟร์โมสต์ ที่ร่วมบริจาคนมสมทบโครงการฯ และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริโภค ที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการผ่านการซื้อนมโฟร์โมสต์ ซึ่งทุกการซื้อ 1 ลัง แปรเปลี่ยนเป็นนมอีก 1 ลัง ที่ส่งต่อให้เด็กๆ และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน จนในที่สุดโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” ก็สามารถส่งมอบนมเป็นจำนวนกว่า 1,030,000 กล่อง ให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกว่า 50 ชุมชน ทั่วประเทศ

“น้ำใจ เป็นสิ่งที่โฟร์โมสต์ให้ความสำคัญและยึดถือมาตลอด ประกอบกับที่เรามีพันธกิจหลักเป็นการมอบโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพและความยั่งยืนให้กับทุกคนในทุกวัย โดยดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่น 2 ประการ คือ การปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งมีโภชนาการที่ดีพร้อมสารอาหารจำเป็น ในเขตพื้นที่ที่มีประชากรรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 65 ปีที่ผ่านมา ในด้านความยั่งยืนโฟร์โมสต์มีโครงการส่งมอบนมให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัจจัยต่างๆ มาหลายโครงการ แต่ในครั้งนี้ เราพยายามผลักดันการส่งต่อน้ำใจให้ไปไกลขึ้นอีกขั้น ด้วยการวางโครงการในระยะยาวและหาทางทำให้การแบ่งปันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย แต่สังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ ต้องใช้ทั้งพลังและทรัพยากรจำนวนมาก ลำพังแค่กำลังของโฟร์โมสต์ฝ่ายเดียวไม่มีทางที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จได้อย่างแน่นอน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมาร่วมมือกัน ทั้งองค์กรเอกชนอย่างโฟร์โมสต์ พันธมิตรทางธุรกิจ และที่สำคัญที่สุดคือผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำให้ความหวังและความมุ่งมั่นของเราเกิดขึ้นจริง”

นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า เรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งเน้นการมอบโภชนาการที่จำเป็นให้แก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ให้เยาวชนยังสามารถมีพัฒนาการต่อเนื่องตามวัยได้แม้ในสภาวะวิกฤตตอบโจทย์การให้ความช่วยเหลือตามสภาวการณ์ของมูลนิธิฯ ทั้งยังมีแนวคิดและการทำงานที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้วยการทำงานในระยะยาวและรวมพลังจากทุกฝ่าย จากที่เราได้ทำงานร่วมกันมาเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริงในระยะยาว

โครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งนอกจากจะเป็นปีที่โฟร์โมสต์ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาครบ 65 ปีแล้ว ยังเป็นปีที่ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ฉลองจุดเริ่มต้นของธุรกิจ การก่อตั้งสหกรณ์โคนมที่ยืนยาวมากว่า 150 ปี อีกด้วย โดยหนึ่งแนวทางการดำเนินงานในวาระ150 ปี ฟรีสแลนด์คัมพิน่า คือการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืน จึงถือได้ว่าโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” เป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสำรวจภาวะโภชนาการเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANUTS เป็นต้น

และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในน้ำใจของคนไทย โฟร์โมสต์ได้ทำวีดีโอพิเศษเพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการแบ่งปัน พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมกับทุกคน โดยสามารถรับชมวีดีโอแทนคำขอบคุณจากโฟร์โมสต์ได้แล้วที่ : วิด HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=T84vfPmhvG0”ี HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=T84vfPmhvG0” โอ โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มฯ มากกว่า HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=T84vfPmhvG0”50 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=T84vfPmhvG0” ชุมชน ทั่วประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s