คุณแหน : 18 พฤศจิกายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616323

คุณแหน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ยศ เอื้อชูเกียรติ 17-19 พ.ย. ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรและสวดถึง 23 พ.ย.18.00 น. .. ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.นฎาประไพ สุจริตกุลภริยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านบางพระ (เจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีด)…

llไม่ได้เจอกันนานเป็นปี ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรทัย นัด เฉลิมพันธ์ สุวรรณประกร,สุภาพ กตัญญู, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน,ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์, ระพีพรรณ รุจิรัตน์ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ไปรับทานอาหารญี่ปุ่น ที่รร.พลาซ่า แอทธินี เพื่ออัพเดทชีวิตและมโนว่าได้รับทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นกัน..

.llพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า B.C.C. พร้อม วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และผู้แทนโครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปีร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด มอบเงินอาหารกล่องและน้ำดื่มตราสิงห์ ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง และ นพ.ภาวิต ปุญญฤทธิ์ เป็นผู้รับมอบ…

ll เพื่อนๆ ปธพ.1 ร่วมยินดี กับ นพ.ธนกฤต จินตวรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาคนล่าสุด เพื่อมาดูแลเรื่องระบบคุณภาพ องค์กร และพัฒนา เทคโนโลยี ดิจิทัลของแพทยสภา..

.ll เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับน้องๆ เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ชวิศ ยงเห็นเจริญ กก.ผจก. บจ.ชลิต อินดัสทรี จับมือ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ต่อยอด “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” ปี 2 มอบรางวัลโครงงานวิจัยดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 4 โครงงาน..

.ll ยามนี้ วลี กิตติรัตนวิวัฒน์ ต้องใส่เฝือกที่ขา 3 อาทิตย์ เพราะมีอุบัติเหตุลื่นหน้าร้านอาหารฝรั่งเศส แถวซอยนราธิวาสฯ..

.ll จงกลนี แก้วสด รอง ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ และ วุฒิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์และคณะ CDA# 2 ดีป้า อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคลโสณกุล, เสกสรรค์ จันทร์ขวาง, ดร.จิราพรศิริคำ, วิทวัส ปัญญาแหลม, รัสชัยเหรียญพาณิชย์, บุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล,ชวิศ ยงเห็นเจริญ, ยุทธพงศ์ มีแก้ว, ธนา ใยบัวทอง เข้าเยี่ยมศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่..

.llดร.อัศวิน อิงคะกุล จัด All For Love 48ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ เชิญสัมผัสรักวิถีใหม่ รับแพ็กเกจงานวิวาห์ราคาสุดคุ้ม 21 พ.ย. สอบถาม โทร.02-5755599..

.ll สุกัญญา ประจวบเหมาะอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดสังเวชวิทยารามวรวิหาร ในนามสภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อ 13 พ.ย. …

ll พรทิพา เนื่องจำนงค์ ชินทรารักษ์ นอนป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-19 ทำเอาคุณสามี ธาดาติดไปด้วย ทั้งคู่พักรักษาตัวที่รพ.สมิติเวช…

llงานสวดอภิธรรม กรแก้ว วิริยะวัฒนา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ภรณี ลีนุตพงษ์ สั่ง Snack boxes จากร้าน LaDotta ของเธอมาให้แขกในงาน..จะฌาปนกิจ 18 พ.ย. 12.30 น.เมรุวัดมกุฏฯ…ll

น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s