Health News : คาดตลาดอู่ฮั่นน่าจะเป็นต้นตอโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617006

Health News : คาดตลาดอู่ฮั่นน่าจะเป็นต้นตอโควิด-19

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.15 น.

ไมเคิล โวโรเบย์ หัวหน้างานด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยแอริโซนา ในสหรัฐฯระบุในรายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไซเอนซ์ว่า นักบัญชีที่ใครๆ มองว่าเป็นบุคคลแรกที่ติดเชื้อไวรัส รายงานว่าเขาเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ซึ่งห่างหลายวันจากวันที่มีรายงานเบื้องต้นว่าเขามีอาการป่วย โดยความสับสนเกิดมาจากปัญหาเกี่ยวกับฟันที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม การศึกษาระบุว่านักบัญชีมีอาการหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสหลายคนที่ตลาดหัวหนาน โดยผู้ค้าอาหารทะเลที่เป็นสตรีที่ตลาดแห่งนี้เป็นคนแรกสุดที่พบในขณะนี้ว่าเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ผู้ที่พบว่าติดเชื้อไวรัสเป็นรายแรกๆ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณส่วนตะวันตกของตลาดที่เป็นจุดที่มีการขังจิ้งจอกแร็กคูนอยู่ในกรง ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่มีความแน่นหนาว่า ตลาดค้าสัตว์ที่ยังมีชีวิตเป็นต้นตอของการระบาดของโควิด-19องค์การอนามัยโลกเสนอเมื่อเดือนที่แล้วให้ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่ เพื่อสอบสวนหาที่มาของโควิด-19

ต้นกำเนิดของเชื้อไวรัส ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ยังคงเป็นปริศนาและกลายเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐ ผลการศึกษาร่วมของจีนและองค์การอนามัยโลกในปีนี้ ยืนยันการปฏิเสธทฤษฎีที่ว่า โควิด-19 มีต้นกำเนิดในห้องปฏิบัติการทดลอง พร้อมกับระบุว่า สมมุติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือเชื้อไวรัสติดสู่มนุษย์โดยธรรมชาติ ซึ่งอาจจะผ่านทางการค้าสัตว์ป่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s