TOA ร่วมสร้างสีสันศิลปะบนกำแพง ชูชุมชนต้นแบบ ‘สามย่าน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616516

TOA ร่วมสร้างสีสันศิลปะบนกำแพง ชูชุมชนต้นแบบ ‘สามย่าน’

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.58 น.

สามย่าน’ อีกหนึ่งชุมชนย่านเศรษฐกิจ ที่เต็มไปด้วยรากเหง้าวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน สะท้อนความหลากมิติของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านศิลปะบนกำแพง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดบนกำแพงชุมชนต้นแบบสามย่าน ผ่านแนวคิด “องค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย” เพื่อความเป็นสิริมงคล ผสานกับความโดดเด่นของอาหารการกินและมิติแห่งวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยสร้างสรรค์  “การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืน”  ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาคณบดีศิลปะการออกแบบแห่งประเทศไทย โดยการนำศิลปกรรม มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในชุมชนนั้นๆ    ให้กลับมามีชีวิตชีวาต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศอีกครั้ง

ทั้งนี้ ครูอะไหล่ – ชวัส จำปาแสน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เผยว่า “เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชุมชนจีนสามย่านอันเก่าแก่ ที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารจีนที่ขึ้นชื่อ และเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจหลักของกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ และทยอยปิดตัวลง  ครูอะไหล่จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์รากเหง้าแบบดั้งเดิมนี้ให้  คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป โดยการนำวัฒนธรรมอาหารจีน สะท้อนผ่านภาพวาดก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรชามโต พร้อมคำมงคล “มั่ง มี ศรี สุข” บนภาชนะที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปะแบบจีน พื้นหลังของภาพยังใช้เทคนิคการประสานทุกสีเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว เสมือนความหลากหลายของอาหารนานาชนิด ที่ผนวกคนในชุมชนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมอัญเชิญ “องค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย” หรือ “เจ้าพ่อเสือ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้มีกำลังใจทำมาค้าขาย ต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

TOA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #TOAไม่ทิ้งกัน

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s