กรมชลประทานระบายน้ำ หมื่นล้านลบ.ม.สู่อ่าวไทย ลุ่มเจ้าพระยากลับมาปกติ ฤดูแล้งทำนาปรัง2.8ล้านไร่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617193

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบเกิดภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ได้รวบรวมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-1 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีปริมาณไหลผ่านเขื่อนทั้ง 2 แห่งออกสู่อ่าวไทย ถึง 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่เศรษฐกิจจึงมีการควบคุมปริมาณน้ำผ่านสถานีวัดน้ำบางไทร และผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง คาดว่าสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาจะเข้าสู่ภาวะปกติวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้

ส่วนปริมาณน้ำในทุ่งรับน้ำที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ 10 ทุ่ง ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ได้เริ่มทยอยระบายออกแล้ว เหลือค้างทุ่งประมาณ 645 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับการทำนารอบ 2 (นาปรัง) ร่วมกับการจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งในฤดูแล้งปี 2564/65 นี้ ลุ่มเจ้าพระยา ได้รับจัดสรรน้ำทำนาปรัง ได้ทั้งสิ้นประมาณ 2.8 ล้านไร่

สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยา นั้น เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 61% หรือ 8,200 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การ4,422 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 47% หรือ 4,509 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 1,659 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำเก็บกักเต็ม 100% ทำให้ฤดูแล้งนี้ มีน้ำต้นทุนรวมประมาณ 8,000 ล้าน ลบ.ม.ดีกว่าปีที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s