กรมพัฒนาที่ดินลุยแจกฟ้าทะลายโจร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617194

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การใช้ยาต้านไวรัสจากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยแล้ว ว่าสามารถรักษาอาการผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มต้นได้ เนื่องจากฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์
ซึ่งช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ จึงเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับและเป็นอีกทางเลือกในการรักษาควบคู่กับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีการผลักดันให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้

“กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จึงให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและสร้างการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือน หรือนำไปปลูกขยายพันธุ์สร้างอาชีพ” น.ส.เบญจพร กล่าว

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาดินและน้ำ และสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดปุ๋ยพืชสด สูตรปุ๋ยต่างๆเพื่อยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน ได้แจกจ่ายฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกร ชุมชน และประชาชนไปแล้วกว่า 500,000 กล้า และแจกจ่ายครบตามเป้าหมาย1 ล้านกล้า ในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนที่ต้องการขอรับพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s