‘ประภัตร’หารือส่งโคขายตลาดจีน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616618

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือติดตามสถานการณ์เรื่องโค-กระบือ โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว พ่อค้า และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ก่อนจะมีข้อสรุปร่วมกัน โดยนายประภัตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าส่งออกโค-กระบือ ซึ่งขณะนี้ประเทศจีน ยังคงเป็นตลาดหลัก แต่มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย สารเร่งเนื้อแดง และโรคต่างๆ มีการทำข้อตกลงกับประเทศลาว ในการสร้างด่านชายแดนกักกันและตรวจโรค ซึ่งประเทศไทยก็ไม่สามารถส่งตรงสู่ประเทศจีนได้ โดยได้รับการติดต่อจากตัวแทนประเทศลาว แจ้งมาว่ามีความต้องการซื้อโค จากประเทศไทย เพื่อส่งต่อสู่ตลาดจีน กว่า 500,000 ตัว  ดังนั้น การหารือในครั้งนี้จึงได้ข้อสรุป และตนได้สั่งการให้ดำเนินการแล้ว

 สำหรับการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ 1.ให้กรมปศุสัตว์ เปิดเขตพื้นที่ควบคมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการนำเข้า การผลิต-ส่งออก โคและเนื้อโคปศุสัตว์ Sandbox ตามด่านชายแดนที่สำคัญ 2.ให้กำหนดมาตรการต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด (ประเทศจีน ประเทศลาว) รวมถึงการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค งดการใช้สารเร่งเนื้อแดง 3.ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หารือเพื่อเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการเจรจากับผู้ซื้อ 4.ให้ทางคณะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และพ่อค้าคนกลาง ไปพบผู้ซื้อประเทศลาว 5.ให้กรมปศุสัตว์ ประสานงานกับรัฐบาลจีน เพื่อหารือการจัดทำพิธีสารขอเจรจาส่งออกโค-กระบือ ไปยังประเทศจีนโดยตรง ไม่ต้องผ่านประเทศกลาง และ 6.ให้กรมปศุสัตว์ เร่งหารือและกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เพื่อเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำเข้าวัวมาขุนต่อและส่งออกได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s