ปศุสัตว์เพชรบุรีลุย ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคลัมปีสกินในโค ยับยั้งการป่วยตาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616616

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้โคเนื้อและโคนมในอำเภอต่างๆ ของ จ.เพชรบุรี รวม 1,150 ตัว แบ่งเป็น อ.ชะอำ โคเนื้อ 750 ตัว และโคนม 400 ตัว ยอดสะสม 9,950 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.79 จากยอดจัดสรรวัคซีน MEVAC LSD 113,100 โดส เมื่อรวมกับวัคซีน Lumpyvax 3,190 โดส ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ได้ 13,140 โดส พร้อมแนะนำให้เกษตรกร กำจัดและป้องกันแมลงดูดเลือดภายในฟาร์ม อย่างน้อย 30 วัน โดยระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากรับวัคซีนอยู่ในช่วง 10 วัน-3 สัปดาห์ งดเคลื่อนย้ายสัตว์หลังจากฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 วัน และสังเกตอาการ หากมีอาการข้างเคียงให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ขณะเดียวกัน สำนักงานปศุสัตว์ อ.ท่ายาง ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน โดยติดตามอาการสัตว์ป่วย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดแมลงพาหะของโรคให้กับเกษตรกร 3 ราย และได้เข้าทำแผลให้ลูกโค 1 ตัว อายุ 3 วัน เนื่องจากถูกสุนัขกัด

สำหรับสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ใน จ.เพชรบุรี พบว่ามีโคป่วย ใน 8 อำเภอ 88 ตำบล 375 หมู่บ้าน 77 องค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวนเกษตรกร 1,181 ราย โคเนื้อป่วย 5,480 ตัว โคนมป่วย 268 ตัว รวม 5,748 ตัว อัตราป่วย 16.72% ตาย 803 ตัว คิดเป็น 2.34% อัตราป่วยตาย 13.97%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s