ผู้เลี้ยงไก่วอนรัฐช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616136

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายพรชัย เอี่ยมสงวนจิตต์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ เปิดเผยว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ประสบปัญหาขาดทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองสูงขึ้นอีก 20-30% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่พันธุ์สูงขึ้น  ขณะที่ไก่พันธุ์ เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อ เพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าส่งออกปี 2564 สูงกว่า 100,000 ล้านบาท สร้างรายได้เข้าประเทศลำดับต้นๆ

นายพรชัย เปิดเผยด้วยว่า ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ที่แบกรับภาระการขาดทุนจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภาคการเลี้ยงสัตว์เป็นการด่วน  

นายพรชัย เปิดเผยอีกว่า ข้าวโพดเป็นส่วนผสมหลักในอาหารสำหรับไก่ทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันราคาปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี อยู่ที่ 11.5 บาท/กิโลกรัม ส่วนกากถั่วเหลืองปรับเป็น 20 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ดี นโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลให้กับพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด กากถั่วเหลือง มันสำปะหลัง โดยเฉพาะข้าวโพด ประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ราคา 8.5 บาท/กิโลกรัม และชดเชยส่วนต่างกับราคาตลาดให้กับเกษตรกร แต่ไม่มีการกำหนดเพดานราคา ส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นมาก และสุดท้ายก็ทำให้ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งห่วงโซ่การผลิต

“สมาคมฯ ขอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องการกำหนดเพดานราคาวัตถุดิบ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หรือใช้กลไกการตลาดเสรี เพื่อสร้างสมดุลด้านราคา เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ และเดินหน้าต่อเนื่องได้ ไม่ถูกตัดตอนจนหยุดชะงักจากปัญหาราคาวัตถุดิบ” นายพรชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s