พาณิชย์-เกษตรฯ ประกวดพันธุ์ข้าว มุ่งย้ำความเชื่อมั่น กู้วิกฤตตลาดโลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617411

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยโดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมการข้าว น.ส.นนทิชาวรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว คณะทูตพาณิชย์ 25 ประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

นายชาตรีกล่าวว่า การประกวดข้าวครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ส่งผลงานเข้าประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง ซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่ส่งประกวดทั้งสิ้น 48 พันธุ์ แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 31 พันธุ์ โดยนำพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดมาทดลองปลูกในแปลงของศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ก่อนจะตัดสินในช่วงเดือนธันวาคมนี้

ด้าน น.ส.นนทิชา เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสิน ว่าคณะกรรมการจะเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดกับข้าวพันธุ์เดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งด้านการเพาะปลูกในแปลง การขัดสี คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดคุณภาพทางเคมี และคุณภาพการหุงต้ม เชื่อว่าการประกวดดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมแปลงนาพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s