มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.ทั่วประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617354

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.ทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาโดยตลอดโดยเฉพาะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนอุปกรณ์ โดยมี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air-Purifying Respirators หรือ PAPR) จำนวน 36 ชุด แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลวังน้อย พร้อมมอบเครื่องผลิตไอออนลบSpace Air Fo ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (แบบพกพา) จำนวน 20 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบางปะหันและโรงพยาบาลบางปะอิน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในงานมี วีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ รับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล กับช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 และสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดโอกาส โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สนามเสือป่า) เลขที่บัญชี 401-6363199, ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี 046-2447772, ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1006092, ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 020161741614, ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลานหลวงเลขที่บัญชี 759-2164641 หรือ บริจาคได้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-2811902 โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s