ลูกเสือที่บ้าน 14.1 เที่ยวทั่วไทย เชียงราย : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616646

ลูกเสือที่บ้าน 14.1 เที่ยวทั่วไทย เชียงราย : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 07.00 น.

เบเดน โพเอลล์  หรือ บี-พี เป็นคนชอบท่องเที่ยว แนะนำให้ลูกเสือท่องเที่ยวเดินทางไกล  ด้วยการเดินเท้า ขี่จักรยาน หรือพายเรือไปกางเต็นท์ตั้งค่ายพักแรมในชนบท เพื่อศึกษาธรรมชาติของนก พืช สัตว์ต่างๆ  ทั้งวันที่มีอากาศแจ่มใสและวันที่มีฝนหรือหิมะตก เพื่อให้เคยชินกับความยากลำบาก การท่องเที่ยวฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต  เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเรียนรู้  ทำให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น  รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้  เปิดใจและความคิดให้กว้างขวาง  บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ และทำความรู้จักสร้างมิตรภาพกับคนที่พบระหว่างทาง  การท่องเที่ยวในละแวกบ้าน  และในประเทศของตนมีความสำคัญ เพราะจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินที่เป็นภูมิลำเนา  สร้างความสำนึกในการรักชาติ  หวงแหนแผ่นดินและเอกราชอธิปไตยของบ้านเกิดเมืองนอน      

ในช่วงวิกฤตโควิด  มีความไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวไปเหมือนในสมัยก่อน  ดังนั้นลูกเสือจึงต้องปรับตัวใช้วิธีการ “เที่ยวทิพย์” โดยดูจากคลิปวีดีโอ ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 

ลูกเสือที่บ้าน ตอนนี้ จะพาลูกเสือไปเที่ยวเมืองไทย  เริ่มด้วย…

1.เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า และลาว  เชียงใหม่ พะเยา และลำปาง  เชียงรายเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยเชียงแสนและอาณาจักรล้านนา  มีชนพื้นเมืองพวกไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยล้านนา  อาข่า มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ  ม้ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1805 โดยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งต่อมาย้ายเมืองหลวงไปที่เชียงใหม่ ใน พ.ศ. 1839  เชียงรายเคยตกไปอยู่ในการปกครองของพม่า กว่า 200 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2101 แล้วเข้ามาอยู่ในอาณาจักรสยามเมื่อ พ.ศ.2317 สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พืชเศรษฐกิจของเชียงรายได้แก่ ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ข้าวญี่ปุ่น  สัปปะรถ  ลำไย ลิ้นจี่  ชา  และมีนักท่องเที่ยวไปเยือนจำนวนมาก

1.1 https://youtu.be/IYz7A9XzyBY (ชิลไปไหน)

1.2 วัดร่องขุ่น เชียงราย https://youtu.be/gHd9ly1teAY (Zabzaa)

1.3 ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน  อ.แม่สาย https://youtu.be/GLB4L109cQg (Travel MGR)

1.4 เจียงฮาย  สุขสบาย เรียบง่ายพอดี https://www.youtube.com/watch?v=qrZgwfA2Ep0 (เที่ยวไทยไม่ตกยุค TPBS)

1.5 วิถีชีวิตชาวอาข่า https://www.youtube.com/watch?v=fBsoRf5DOmY (เที่ยวไทยไม่ตกยุค TPBS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s