ลูกเสือที่บ้าน 14.2 พาเที่ยวทั่วไทยเชียงใหม่ : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/616648

ลูกเสือที่บ้าน 14.2 พาเที่ยวทั่วไทยเชียงใหม่ : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 07.00 น.

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา  ตั้งแต่ พ.ศ.1839   เคยตกอยู่ในการปกครองของพม่า นานกว่า 200 ปี  เข้ามาอยู่ในปกครองของสยามตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีภูเขาสูงสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท์  มีแหล่งปิโตรเลียมที่อำเภอฝาง  มีชาวไทยภูเขาเผ่า อาข่า ลีซอ มูเซอ  ปกาเกอะญอ คะฉิ่นลัวะ และ ฮ่อ    พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ลำไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอม และส้ม   เชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระดับที่5 ของโลก  มีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละกว่า 2 ล้านคน

2.1 10 ที่เที่ยวเชียงใหม่ https://youtu.be/ukzA-PTM27s (ชิลไปไหน)

2.2 ดอยอินทนนท์ สูงที่สุดในประเทศไทย https://youtu.be/syg5OuDcYXk (สำนักข่าวไทย)

2.3 ปางช้างแม่สา https://www.youtube.com/watch?v=rifOkzx1Yt4 (Vacation)

2.4 ชีวิตชาวญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=HeMOHp26A5Q (เที่ยวไทยไม่ตกยุค TPBS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s